Bilden visar två personer som skrattar tillsammans  med ett litet barn.
Hyresgästföreningen

Ny Bokvar-försäkring för medlemmar

I samarbete med Moderna Försäkringar har vi tagit fram en BoKvar-försäkring som hjälper dig att betala delar av dina boendekostnader vid arbetslöshet och sjukskrivning – och ger engångsutbetalningar vid kritisk sjukdom och dödsfall.

Kostnadsfri försäkring första tre månaderna 

Att vara medlem i Hyresgästföreningen ger dig många bra förmåner. Nu har du som medlem möjlighet att teckna en BoKvar-försäkring via Moderna Försäkringar. Vi bjuder på dina tre första månader, sedan betalar du 99 kronor per månad. Försäkringen kan ge dig ett tryggare boende. 

Vem kan teckna försäkringen?  

Försäkringen kan tecknas av dig som uppfyller följande villkor:

  • Är mellan 18-70 år
  • Bor i en hyresrätt, bostadsrätt eller ägarlägenhet,
  • Är folkbokförd i Sverige
  • Erhåller inte sjukersättning eller aktivitetsersättning.

PS:  Försäkringen gäller också för din make/sambo som är folkbokförd på samma adress.

Så mycket kan du få i ersättning

  • Upp till 4 000 kronor per månad för dina boendekostnader (max 48 000 kr).
  • 10 000 kronor i engångsbelopp om du får en kritisk sjukdom.
  • Upp till 48 000 kronor i engångsbelopp vid dödsfall (betalas till dödsboet).
  • Är du egenföretagare eller pensionär får du ersättning fördelar av dina boendekostnader från och med dag 8 vidinskrivning på sjukhus.