Att föra medlemmars talan på stämman - ett viktigt förtroendeuppdrag

Hyresgästföreningens högsta beslutande organ är förbundsstämman. Den hålls vartannat år och fattar våra största och viktigaste beslut. Men vilka är det som får företräda medlemmarna på stämman, och hur väljs de?

Till förbundsstämman väljs 150 medlemmar till ombud – det är dessa 150 ombud samt förbundsstyrelsen som har rösträtt på stämman. Att vara ombud är ett viktigt förtroendeuppdrag: det är de som ska fatta alla de största besluten: hur Hyresgästföreningen ska arbeta och med vilka frågor, vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, om stadgarna eller medlemsavgiften ska ändras.

Ombuden väljs av respektive regions fullmäktige, vanligtvis på hösten innan stämman men ibland tidigare eller senare. Nomineringar görs av respektive hyresgästförening, och det är regionens valberedning som tar fram förslag till fullmäktige. Det betyder att både fullmäktige, hyresgästföreningarna och valberedningarna har ett viktigt uppdrag och behöver fundera på: vilka medlemmar vill vi skicka till stämman? Vad förväntas av den som blir vald till stämmoombud?

Till hjälp för föreningar och valberedningar finns ett material som svarar just på detta. Det består av en beskrivning av uppdraget som stämmoombud, vad som ingår i uppdraget och vad som förväntas av den som blir vald. Där finns också ett par diskussionsfrågor som föreningar och valberedningar kan använda när ombud ska nomineras och väljas.