Öppet brev: Hyresgästerna välkomnar centerpartister till Umeå, bostadsbristen och verkligheten

I helgen samlas centerpolitiker från hela landet här i Umeå. Vi vill hälsa er välkomna. Ni kommer från medelstora städer, småstäder, glesbygd och storstäder. Även om kommunerna ni kommer ifrån är väldigt olika så vet vi att ni också delar samma utmaningar. En utmaning som 243 av landets 290 kommuner delar är bostadsbrist. Och för dessa kommuner är även de höga byggpriserna en bromskloss för tillväxten.

Umeå är en studentstad med rikt kulturliv. Unga vill etablera sig här men dagens nyproduktionshyror stänger ute många från möjligheten att bo. Även äldre som vill lämna stora och otillgängliga villor för något mindre och mer tillgängligt hindras av prisnivåerna. Bostadsbristen är ett stort samhällsproblem som drabbar många människor. Därför välkomnar vi alla er som engagerar sig för att fler ska kunna få ett hem.

Problemen på bostadsmarknaden idag är att det inte byggs efter behov. Enkelt sagt byggs det för lite och för dyrt. De bostadspolitiska reformer som er partiledning fått igenom i Januariavtalet möjliggör tyvärr för ännu dyrare hyresrätter. Att det kommer byggas mer är det få som tror, däremot förlorar hyresgäster i nyproducerade lägenheter sin avtalsfrihet, när fastighetsägaren ensidigt sätter hyran.

Debatten på kontinenten är en helt annan. I Tyskland har hyresutvecklingen i landets större städer skenat under senare år, vilket resulterat i försök till hårdare hyresregleringar. I London diskuterar man nu egna lokala hyresregleringar för att hålla tillbaka skenande prisutveckling. Marknadsmässig prissättning har inte heller lett till att bostadsproduktionen bättre möter behoven. Istället byggs det för de med tjockast plånböcker medan vanligt folk får klämma ihop sig i illa underhållna bostäder med allt längre pendlingsavstånd.

Utvecklingen i andra länder har gett både högre boendekostnader och politiskt reglerade hyror. Förslagen i Januariavtalet riskerar göra detsamma. Den svenska statliga hyresregleringen avskaffades på 70-talet. Idag regleras hyrornas utveckling av parterna på marknaden. Med ”fri hyressättning” kommer hyresutvecklingen styras av politiska beslut om tariffsystem. Reformer med liberala ambitioner riskerar alltså resultera i statliga regleringar.

Sverige kan välja en annan väg. Hyresgästföreningen har tidigare presenterat en rad förslag som tar ett större grepp om bostadsmarknaden. Dessa pratar vi gärna mer om med alla engagerade lokalpolitiker som vill ge sina grannar större frihet att bo.

Kerstin Granberg Lundgren, Ordförande Hyresgästföreningen södra Västerbotten
Lillemor Göranson, Ordförande Hyresgästföreningen region Norrland
Marie Linder, Förbundsordförande Hyresgästföreningen