Ny film om vår roll i flytten av Kiruna och Malmberget

Nu lanserar Hyresgästföreningen en film om vår roll i samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget. Hyresgästföreningen har under lång tid kämpat för rättvisa för hyresgästerna som behöver flytta.

Omkring 6 000 människor måste flytta när gruv- och mineralkoncernen LKAB behöver ta mer mark i anspråk, många av dem är hyresgäster.

Hyresgästföreningen har i den här processen varit en väldigt viktig samlingskraft för boende hyresgäster. I en tio år lång process har Hyresgästföreningen fört de boendes talan och förhandlat med LKAB, svenska staten, fastighetsägare med flera. Målet är att alla hyresgäster ska gå skadeslösa ur samhällsomvandlingen. 

Den 31 augusti 2018 nåddes äntligen resultat, och hyresgästernas skydd stärktes betydligt.

Det är ett viktigt exempel på hur vårt arbete i Hyresgästföreningen förbättrar förutsättningarna för tusentals människor. 

Samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget är ett stycke samtidshistoria – en unik händelse som fått uppmärksamhet i hela världen. Flera tusen boende, massor av affärsverksamheter och såväl samhällsviktiga som kulturella byggnader flyttas för att ge plats åt gruvornas utbredning. 

Vill du läsa mer om samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget så finns det ytterligare material här:

Pressmeddelande från Hyresgästföreningen och LKAB överens om kompensation till hyresgäster i Malmfälten 31 augusti 2018 

Samlingssida med nyheter från SVT om samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget