Nu är det dags att skriva motioner och nominera till förbundsstämman

Den 12-14 juni hålls Hyresgästföreningens förbundsstämma 2020 i Gävle. Har du idéer om vilka frågor Hyresgästföreningen ska arbeta med, eller förslag på personer som skulle passa till förbundsstyrelsen? Då är det dags nu att skriva motioner och lämna nomineringar!

Om förbundsstämman

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. Den består av 150 ombud och förbundsstyrelsens ledamöter. Förbundsstämman beslutar om föreningens övergripande inriktning och fastställer Hyresgästföreningens program, stadgar och organisation. Förbundsstämman väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse och behandlar de motioner som lämnas in från medlemmarna.

Skriv motioner till stämman

Har du tankar om vilka frågor Hyresgästföreningen ska arbeta med, eller idéer om hur vi ska utvecklas som motion? Här hittar du information om hur du lämnar in dina förslag i form av motioner.

Om du motionerar som enskild medlem (eller för din lokala hyresgästförenings styrelse) behöver motionen vara inlämnad senast den 12 februari. Hyresgästföreningar på kommunal nivå, och regioner, har till 12 mars på sig.

Nominera till förbundsstyrelsen

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse väljs av förbundsstämman. Styrelsen ska bestå av personer som har förmågan, viljan och engagemanget att hålla i och driva Hyresgästföreningens framtidsarbete och leda oss mot våra gemensamma mål. Har du förslag på någon som skulle passa i styrelsen? Här kan du nominera medlemmar till förbundsordförande, förbundsstyrelse, revisor och valberedning för kommande två år. 

Den nationella valberedningen tar emot alla nomineringar som kommer in till styrelse- och revisorsuppdrag. Nomineringar till ny valberedning behandlas av en nomineringskommitté som arbetar under stämmodagarna med att ta fram förslag till ny valberedning.

Sista dag för att lämna in nomineringar är den 12 mars.