Marknadshyror är fel väg att gå

Under Socialdemokraternas partikongress i Örebro 22–24 mars samlar Hyresgästföreningen människor till manifestation för en social bostadspolitik. Manifestationen äger rum idag, 22 mars, och i samband med detta publiceras nedanstående debattartikel i Nerikes Allehanda.

Idag kommer Hyresgästföreningen att samla engagerade människor till en manifestation för en social bostadspolitik. Vi vänder oss till alla de socialdemokrater som idag samlas i Örebro för kongress. Vi vill att de lyssnar på oss. Vi manifesterar för att rätten till ett hem är en del av den generella välfärden. Därför säger vi nej till marknadshyror i nyproduktion. Det är fel väg att gå för en socialdemokratiskt ledd regering och för Sverige.

Socialdemokraterna gick till val på sitt tydliga motstånd mot marknadshyror. Nu har de svikit sitt löfte och det riskerar att få allvarliga konsekvenser för människors privatekonomi och trygghet. Vår förhoppning är att få till ett samtal om vikten av bostaden som en social rättighet.

Marknadshyror löser inte den svåra situationen för kommande generation som längtar efter att skapa trygghet i ett eget boende. Äldre som bor på stora ytor och vill komma till moderna, mindre ytor men som inte kan för att det boendet blir dyrare än det de har eller äger idag. Familjer som får en annan livssituation t ex separerar har behov av bostäder till rimliga kostnader. Konsekvensen blir annars att barnen tvingas bo med långa avstånd mellan skola och hem och upplever otrygghet med psykisk ohälsa som följd.

Problemen på bostadsmarknaden idag är att det byggs för lite och för dyrt. De bostadspolitiska reformer som nu finns i Januariavtalet möjliggör tyvärr för ännu dyrare hyresrätter. Att det kommer byggas mer är det få som tror, fastighetsägare har själva meddelat att marknadshyror inte är ett incitament nog för att bygga fler hyreslägenheter. Däremot förlorar hyresgäster i nyproducerade lägenheter sin avtalsfrihet, när fastighetsägaren ensidigt sätter hyran. Samma utveckling i andra länder har gett både högre boendekostnader och stora kostnader för samhället. En utveckling ingen önskar sig.

Möjligheten för en enskild hyresgäst att ingå egna överenskommelser om hyran finns redan i dag. Tyvärr innehåller Januariavtalet skrivningar som även begränsar avtalsfriheten för hyresgästerna. Vi vill också att Sverige fortsatt värnar om avtalsfriheten och att hyresgästen fortsatt ska få välja vem som förhandlar hyran för hyresgästens del.

Politiken måste lyssna, gå i takt med verkligheten och lägga förslag för framtiden. Vi är glada över att investeringsstödet kommer att ingå i vårändringsbudgeten. Det är också bra med en skattereform. Vi hoppas på att samma beslutsamhet kan leda till att de reformer som krävs för ett framtida Sverige införs. Hyresgästföreningen föreslår därför en ny bostadssocial utredning. Vi behöver på allvar se över hur vi kan utjämna de ekonomiska olikheterna på bostadsmarknaden, bekämpa segregationen och bygga upp välfärdsmodellen som har tjänat Sverige väl.

Det har gjorts förr. Under sextiotalet fattades beslut om att bygga en miljon nya bostäder. Det hade aldrig blivit av om det inte funnits politisk vilja och kraft bakom beslutet. Vi hoppas och tror på att ni, Socialdemokrater fortfarande tycker att bostadsfrågorna är en av de viktigaste välfärdsfrågorna. Även om kommunerna ni kommer ifrån är väldigt olika så vet vi att ni också delar liknande utmaningar. En utmaning som 243 av landets 290 kommuner delar är bostadsbrist.

Människor har valt att rösta på Socialdemokraterna därför att de historiskt har byggt det här samhället starkt. Vi bjuder därför in alla engagerade socialdemokrater som fortfarande ser detta vägval till samtal, under manifestationen men också under kongressen. Sverige, och Socialdemokraterna, kan välja en annan väg. För Sverige behöver fler bostäder som folk har råd att bo i.

Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Helena Frisk, ordförande, Hyresgästföreningen region Mitt
Dan Hersan, ordförande för Hyresgästföreningen Örebro