Hyresgästföreningen säger fortsatt nej till marknadshyror

Under måndagen den 7 januari intervjuas förbundschef Jonas Nygren i tidningen Dagens Industri. Artikeln lyfter fram att Hyresgästföreningen vill ta ett större grepp om bostadspolitiken och öppnar upp för att diskutera en bredare reformering av hela bostadsmarknaden. I en sådan diskussion behöver alla delar upp på bordet, såsom skatter, avdrag, regleringar och hyressättning. Det betyder inte att Hyresgästföreningen öppnar upp för friare hyressättning, som rubriken för artikeln säger.

Bostadspolitiken är illa eftersatt och här ser vi det som viktigt att göra vår röst hörd samtidigt som vi slår vakt om konsumentskyddet. Vi behöver kunna prata med alla parter och slå vakt om maktbalansen mellan konsumentintresse och fastighetsägare. 

Att fortsätta lappa och laga med ideologiska plåster som fri hyressättning i nyproduktion löser inte en i grunden dysfunktionell bostadspolitik. Just därför behöver vi breda diskussioner om hur bostadsmarknaden fungerar och hur fler människor kan få trygga hem.

Både när det gäller frågan om marknadshyror och utförsäljning av allmännyttan är Hyresgästföreningens hållning intakt. Det utesluter inte att vi därmed tycker att alla frågor ska få diskuteras. Att lyssna på varandra är ett sätt att också förstå varandra. Går man över gränsen för vad vi kan tolerera så kommer vi att mobilisera kraftfullt emot.

Läs mer i Hem & Hyra