Hyresgästerna välkomnar liberaler till Västerås, bostadsbristen och verkligheten

Artikeln publicerades i Vestmanlands läns tidning 9 mars 2019

I helgen samlas liberaler från hela landet här i Västerås. Vi vill hälsa er välkomna. Ni kommer från medelstora städer, småstäder, glesbygd och storstäder. Även om kommunerna ni kommer ifrån är väldigt olika så vet vi att ni också delar liknande utmaningar. En utmaning som 243 av landets 290 kommuner delar är bostadsbrist. Och för dessa kommuner är även de höga byggpriserna en bromskloss för tillväxten.

Västerås är en innovationsstad med både högteknologisk industri, akademisk utbildning och spetsforskning. Unga vill etablera sig här men dagens nyproduktionshyror stänger ute många från möjligheten att bo. Även äldre som vill lämna stora och otillgängliga villor för något mindre och mer tillgängligt hindras av prisnivåerna. Bostadsbristen är ett stort samhällsproblem som drabbar många människor. Därför välkomnar vi alla er som engagerar sig för att fler ska kunna få ett hem.

Problemen på bostadsmarknaden idag är att det inte byggs efter behov. Enkelt sagt byggs det för lite och för dyrt. De bostadspolitiska reformer som er partiledning fått igenom i Januariavtalet möjliggör tyvärr för ännu dyrare hyresrätter. Att det kommer byggas mer är det få som tror – fastighetsägare har själva meddelat att marknadshyror inte är ett incitament nog för att bygga fler hyreslägenheter. Däremot förlorar hyresgäster i nyproducerade lägenheter sin avtalsfrihet när fastighetsägaren ensidigt sätter hyran. Samma utveckling i andra länder har gett både högre boendekostnader och politiskt reglerade hyror. En utveckling ingen önskar sig.

Debatten på kontinenten är en helt annan. I Tyskland har hyresutvecklingen i landets större städer skenat under senare år, vilket resulterat i försök till hårdare hyresregleringar. I London diskuterar man nu egna lokala hyresregleringar för att hålla tillbaka skenande prisutveckling. Marknadsmässig prissättning har inte heller lett till att bostadsproduktionen bättre möter behoven. Istället byggs det för de med tjockast plånböcker medan vanligt folk får klämma ihop sig i illa underhållna bostäder med allt längre pendlingsavstånd.

Förslagen i Januariavtalet riskerar göra detsamma. Den svenska statliga hyresregleringen avskaffades på 70-talet. Idag styrs hyrornas utveckling genom förhandlingar mellan parterna på hyresmarknaden. Med ”fri hyressättning” kommer hyresutvecklingen styras av politiska beslut om tariffsystem. Reformer med liberala ambitioner riskerar alltså resultera i statliga regleringar. Jan Björklund brukar efterfråga en bostadsmarknad med fler bostäder och mer marknad. Januariavtalet ger inga fler bostäder, och inte heller en friare marknad.

En vanligt förekommande missuppfattning är att hyresgästen inte kan välja att själv ingå avtal med sin hyresvärd, istället för att Hyresgästföreningen förhandlar åt hyresgästen.  Möjligheten för en enskild hyresgäst att ingå egna överenskommelser om hyran finns redan i dag. Vi i Hyresgästföreningen vill också att Sverige fortsatt värnar om avtalsfriheten och att hyresgästen fortsatt ska få välja vem som förhandlar hyran för hyresgästens del. Tyvärr innehåller Januariavtalet skrivningar som även begränsar avtalsfriheten för hyresgästerna.

Sverige, och Liberalerna, kan välja en annan väg. Hyresgästföreningen har tidigare presenterat en rad förslag som tar ett större grepp om bostadsmarknaden. Dessa pratar vi gärna mer om med alla engagerade lokalpolitiker som vill ge sina grannar större frihet att bo.

Linn Wegemo, ordförande Hyresgästföreningen Västerås
Torbjörn Rönnkvist, ordförande Hyresgästföreningen region Aros-Gävle
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Länk till artikeln i Vestmanlands läns tidning