Hyresgästerna välkomnar kristdemokrater till Örebro, bostadsbristen och verkligheten

Den här debattartikeln publicerades i Nerikes Allehanda 29 mars i samband med Kristdemokraternas kommun- och regionpolitiska dagar i Örebro 2019.

I helgen samlas kristdemokrater från hela landet här i Örebro. Vi vill hälsa er välkomna. Även om kommunerna ni kommer ifrån är väldigt olika så vet vi att ni också delar liknande utmaningar. En utmaning som 243 av landets 290 kommuner delar är bostadsbrist. 

Örebro är en innovationsstad med både industri, akademisk utbildning och ett rikt kulturliv. Unga vill etablera sig här men dagens nyproduktionshyror stänger ute många från möjligheten att bo. Följden blir att många unga vuxna tvekar inför att bilda familj eller att flytta till jobb och utbildning. I förlängningen innebär det för samhällets del att unga vuxnas drivkraft och talang inte kommer till sin rätt där den bäst behövs.

Vi tar del av många berättelser där unga vuxna som är mest utsatta också har svårast att påverka sin boendesituation. Det råder med andra ord ett bakvänt förhållande mellan utsatthet och möjligheter: de som har störst anledning att flytta om möjligheter dyker upp på en annan ort, hindras av bostadsbristen och den utsatthet som följer i bostadsbristens spår. 

Vi ser att det går att förbättra sin inkomst genom arbete, men det är svårare att förändra sin förmögenhet. Just av den anledningen har resurssvaga personer svårt att påverka sitt boende när de klättrar på inkomststegen. De saknar föräldrar som kan belåna sin villa för att bistå med en handpenning. Det blir ett moment 22.

Det handlar om politisk beslutsamhet och vilja inte minst, för att lösa bostadsbristen och segregationen. Det har gjorts förr. Under sextiotalet fattades beslut om att bygga en miljon nya bostäder. Det hade aldrig blivit av om det inte funnits politisk vilja och kraft bakom beslutet. 

Här i Örebro har det allmännyttiga bostadsföretaget Örebrobostäder format en modell där räntan är låst under tio år samtidigt som en rabattrappa skapas för hyresgästen, och som gäller under samma tioårsperiod. Hyresrabatten minskar efterhand och år elva är parterna tillbaka på samma nivå som med en traditionell hyressättning. På det här sättet har bostadsbolaget konstruerat en modell som ger rätt förutsättningar för att bygga nyproducerade hus med rimlig hyra.

Precis som ni också beskriver det behöver folk olika boenden under olika delar av sitt liv. Problemen på bostadsmarknaden idag är just att det inte byggs efter behov. Enkelt sagt byggs det för lite och för dyrt. Marknadshyror i nyproduktion som Kristdemokraterna förespråkar möjliggör tyvärr för ännu dyrare hyresrätter. Att det kommer byggas mer är det få som tror, fastighetsägare har själva meddelat att marknadshyror i nyproduktion inte är ett incitament nog för att bygga fler hyreslägenheter. Däremot förlorar hyresgäster i nyproducerade lägenheter sin avtalsfrihet, när fastighetsägaren ensidigt sätter hyran.

Men Kristdemokraterna kan välja en annan väg. Hyresgästföreningen har tidigare presenterat en rad förslag som tar ett större grepp om bostadsmarknaden. Vi föreslår ett stopp för ombildning av hyresrätter i storstädernas innerstadsdelar eftersom det trycker ut mångfaldsbördan till resurssvagare områden i förorterna. Vi vill också se att staten och kommuner gör om och utvidgar investeringsstödet för nybyggnation, så att fler hyresrätter kan byggas. Och att de allmännyttiga bostadsföretagen används för att utveckla bostadsområden där alla ryms. Vi pratar gärna mer om detta med alla er engagerade lokalpolitiker som vill ge sina grannar flera möjligheter att bo.

Marie Linder, Förbundsordförande Hyresgästföreningen
Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen region Mitt
Dan Hersan, ordförande Hyresgästföreningen Örebro