Förhandlingarna om 2019 års hyra snart avslutade

De årliga hyresförhandlingarna om 2019 års hyra är snart avslutade. Inför årets förhandlingar har fastighetsägare kommit med de högsta yrkandena på sex år. Det är en av förklaringarna till att hyreshöjningarna också blivit högre än på länge.

Hyreshöjningen väntas bli i snitt ungefär 2 % vilket är nästan dubbelt så mycket som hyreshöjningen för 2018. För en tvåa på 65 kvadratmeter betyder det att hyran i år höjs med 108 kr i månaden. Inte alla fick lika mycket i höjning eftersom det finns överenskommelser om ny hyra från 0 % till 3 %.

I år har hela förhandlingsomgången präglats av en viss avvaktan. Det har resulterat i att många fastighetsägare höjer hyran vid ett senare datum än den 1 januari, vilket i allmänhet brukar vara det vanliga höjningsdatumet.

Färre fleråriga avtal

Ibland träffas överenskommelser om hyreshöjningar för flera år framåt, i en och samma förhandling. Det kan vara bra eftersom det frilägger tid för fastighetsägaren och Hyresgästföreningen att gemensamt arbeta med andra viktiga frågor. I år har det träffats ett 20-tal fleråriga avtal med allmännyttiga bostadsbolag. För två år sedan var det många fler, 44 stycken.

Det som kännetecknar årets hyresförhandling är att många av de stora bostadsbolagen förhandlade fram högre hyror än de mindre bolagen. Det är en trend som har funnits under de senaste åren. Tidigare var det nästan alltid så att de mindre bolagen på orter med lite lägre tillväxt höjde hyrorna mest.

Samtal för att utveckla förhandlingssystemet

Just nu sitter Hyresgästföreningen i trepartssamtal med Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) för att utveckla förhandlingssystemet genom att ta fram ett nytt gemensamt förhandlingsunderlag och en oberoende tvistlösning.

Hyresgästföreningen företräder alla hyresgäster i hyresförhandlingarna men som medlem har du extra fördelar. Du kan till exempel lämna synpunkter inför förhandlingarna och vi företräder dig dessutom utan extra kostnad i rättsliga prövningar av dina hyresvillkor. Som aktiv medlem kan du bistå i förhandlingsarbetet eller till och med som förtroendevald vara med och förhandla.