Väljarna ratar marknadshyror

Sju av tio bland allmänheten är negativa till marknadshyror. Endast en av tio är positivt inställda till marknadshyror och inte i något av riksdagspartiernas väljargrupper finns det stöd för marknadshyror. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Fler är negativa än positiva till marknadshyror, och det ser likadant ut bland samtliga partiers väljare. Till och med hos Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna, där stödet för marknadshyror är som störst, är motståndet större. Hos Centerpartiet är 56 procent av väljarna negativt inställda till marknadshyror, Moderaterna 52 procent och Liberalerna 47 procent.

Den väljargrupp där motståndet mot marknadshyror är som störst är hos Socialdemokraterna och Vänsterpartiet där 92 procent av väljarna i respektive parti är mycket eller ganska negativt inställda till marknadshyror. Bland Miljöpartiets väljare är siffran 80 procent.

– Jag har deltagit i många debatter runt om i landet där politiker från Alliansen och Sverigedemokraterna förespråkat olika former av marknadshyror. Det tycker jag är väldigt märkligt med tanke på att varken hyresgästerna, allmänheten eller deras väljare håller med dem, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Få tror på ökat byggande

När allmänheten blir tillfrågade om vad de tror att marknadshyror skulle leda till svarar de att hyrorna antagligen skulle öka, att de med låga inkomster skulle få lov att flytta för att de inte har råd med hyran, att unga skulle få svårare att flytta hemifrån och att bostadssegregationen skulle öka. Bara en av tio bland allmänheten tror att marknadshyror skulle leda till ett ökat bostadsbyggande.

 – Marknadshyror leder inte till fler hyresrätter, bara fattigare hyresgäster. Det tjänar varken hyresgästerna eller samhället på, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen. Vi tre miljoner hyresgäster vill ha löfte från partierna om att inte röra dagens hyressättningssystem.

Om undersökningen

Undersökningen är utförd av Novus på uppdrag av Hyresgästföreningen under perioden 20- 24 augusti 2018. Resultaten är baserade på 1002 genomförda webbintervjuer bland allmänheten 18 år och äldre, ur Novus slumpmässigt telefonrekryterade Sverigepanel, med en svarsfrekvens på 58 procent. Undersökningsresultatet har viktats för att kompensera skillnader i svarsfrekvenser när det gäller kön, ålder, geografi, utbildningsbakgrund och politisk preferens i valet 2014.

Här kan du läsa Novusrapporten.