Universitetsuppsatser får stipendium av Hyresgästföreningen

Varje år delar Hyresgästföreningen ut ett stipendium till studenter som har skrivit intressanta bostadsrelaterade uppsatser på universitetsnivå. I år belönas fyra uppsatser med 20 000 kronor vardera.

- Det är ett privilegium för mig att komma i kontakt med så duktiga studenter. På något sätt visar det att vår högre utbildning fungerar när den får fram så duktiga individer, säger Love Börjeson, senioranalytiker vid Hyresgästföreningen i en intervju med Hem & Hyra. Love ansvarar för stipendierna som delas ut och har fått ett stort gensvar från studenterna i år.

Bland pristagarna finns tre masteruppsatser och en kandidatuppsats. Den sistnämnda handlar om diskriminering på bostadssajten Airbnb. Två av de övriga handlar om bostadssegregation och dess effekter på arbetsmarknaden respektive bostadspolitiskt engagemang. Den sista handlar om språkbruk i bostadspolitiska diskussioner.

De utvalda stipendiaterna är:

1. Titel: The Impact of Segregation on Failing Labor Market Integration in Sweden – Causal or Not?
Författare: Adam Josefsson, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
- Masteruppsats om bostadssegregationens påverkan på integrering på arbetsmarknaden för utrikesfödda.

2. Titel: Topic Modeling for Analysis of Public Discourse – Enriching Topic Modeling with Linguistic Information to Analyze Swedish Housing Policies.
Författare: Anna Lindahl, Göteborgs universitet, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.
- Masteruppsats om statistisk avbildning av den bostadspolitiska diskursen i media och i riksdagens texter.

3. Titel: How Residential Segregation in Sweden Affects the Political Participation of Immigrants. 
Författare: Ruben Malmström, Adam Josefsson, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
- Masteruppsats om bostadssegregationens påverkan på politiskt deltagande.

4. Titel: Diskriminering i delningsekonomin - Ett fältexperiment på Airbnb. 
Författare: Claudio Bethencourt och Nima Farrahi, Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen.
- Kandidatuppsats om diskriminering i samband med lägenhetsuthyrning via Airbnb.

Läs mer om stipendiaterna i Hem & Hyra

Mer information hittar du i vårt pressmeddelande