Trångboddhet ett stort problem i storstäderna

Bostadsbristen är akut på många håll i landet vilket leder till ökad trångboddhet. Att bo tillsammans på liten yta kan ge sämre psykisk och fysisk hälsa och kan även påverka barns skolresultat negativt.

Trångboddheten är ett stort problem, när allt fler flyttar in till städerna samtidigt som det byggs för lite bostäder. Trångboddhet finns i hela landet, men vissa områden är mer drabbade än andra. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån är mellan 7 och 10 procent av befolkningen i Stockholms, Göteborgs och Malmö kommun trångbodda, vilket kan jämföras med knappt 4 procent i andra kommuner.

Det är också stor skillnad mellan olika delar av befolkningen, bara 2 procent av de som är födda i Sverige räknas som trångbodda, jämfört med 20 procent av de som är födda utanför Europa. Dessutom finns det skillnader mellan olika åldersgrupper. Trångboddhet är vanligare bland personer under 40 år än bland de som är äldre. För personer i åldern 16–19 år, som i hög grad fortfarande bor hos sina föräldrar, är trångboddheten störst. Undersökningar visar också att inkomstnivån i trångbodda områden är betydligt lägre än genomsnittet.

Trångboddhet kan leda till stress och ohälsa

Undersökningar visar att trångboddhet kan leda till stress och psykisk ohälsa. Att leva tillsammans med andra på liten yta kan dessutom öka risken att det blir konflikter mellan föräldrar, syskon och grannar, eftersom det kan vara svårt att gå undan. Trångboddhet kan också leda till ohälsa i form av luftvägssjukdomar på grund av otillräcklig ventilation och till sömnsvårigheter. När barn inte har någon lugn plats för skolarbete och läxläsning kan deras resultat i skolan påverkas negativt.

På Hyresgästföreningen arbetar vi för att du som är hyresgäst ska ha rätt till ett bra hem, som passar dina behov. Vi kräver att det byggs 30 000 nya hyresrätter till rimlig kostnad, varje år under de kommande tio åren.

En som vet hur det är att bo trångt är Samar. Hon bor tillsammans med sin man och lilla son i ett rum hemma hos sina föräldrar

När räknas man som trångbodd?

Det finns flera normer för vad som räknas som trångboddhet. En norm innebär att en bostad ska ha kök, vardags­rum samt ett sov­rum för varje hus­hålls­medlem, med undantaget par som förväntas dela sovrum. Har man en bostad som är mindre än så räknas man som trång­bodd. Det innebär att alla som bor i en enrumslägenhet är trångbodda, och att en familj med två föräldrar och två barn ska ha en lägenhet med fyra sovrum för att inte räknas som trångbodda.

Enligt en annan norm definieras ett hushåll som trångbott om det finns fler än två hushållsmedlemmar per sovrum. Ensamboende räknas enligt den normen inte som trångbodda oavsett antal rum. Statistiken i denna artikel redogör för trångboddhet enligt denna norm.

Valet 2018 – gör din röst hörd

Valet närmar sig. Vi på Hyresgästföreningen kämpar för allas rätt till ett bra hem, till en rimlig kostnad. Här kan du läsa mer om våra viktiga valfrågor. Och på den här sidan har vi sammanfattat var de olika politiska partierna står i bostadsfrågan. Vi tar parti för människan, gör det du också!