Så skulle marknadshyror påverka din plånbok

Skulle du ha råd att bo kvar i din hyresrätt om hyran höjdes med flera tusen kronor i månaden? Det kan bli verklighet, beroende på vem som vinner valet. Det skulle få stora konsekvenser, både för din plånbok och för samhällsekonomin i stort.

Inför valet den 9 september har flera politiska partier uttalat sig positivt om att förändra systemet som bestämmer hur mycket hyresgäster i Sverige ska betala i hyra. De vill införa marknadshyror som innebär att hyresvärden själv bestämmer hur mycket du ska betala i hyra. Det är motsatsen till dagens system där hyrorna förhandlas fram mellan parterna på hyresmarknaden enligt det så kallade bruksvärdessystemet. Där tas det bland annat hänsyn till lägenhetens och fastighetens standard och läge när hyran sätts. För att få koll på konsekvenserna av ett systemskifte har vi på 

Hyresgästföreningen släppt en rapport där vi låtit konsultföretaget Ramböll undersöka hur marknadshyror skulle påverka hyresnivåerna i fyra svenska städer: Stockholm (hela länet), Göteborg, Halmstad och Helsingborg.

– Rapporten visar att det finns få vinnare men väldigt många förlorare när det gäller marknadshyror. Tre miljoner människor som bor i hyresrätter skulle drabbas om marknadshyror införs, säger Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen.

Fotograf: Kristian Pohl 

 

Kraftig hyreshöjning 

Marknadshyror leder till att hyresnivåerna höjs kraftigt i de allra flesta undersökta kommuner, enligt rapporten. Mest skulle hyreshöjningarna kännas för dig som bor i Stockholm och Göteborg. I Stockholms län höjs hyran i snitt med 46 procent, i Göteborg med mellan 32 och 50 procent.

För en tvåa på 58 kvadratmeter i Stockholms stad skulle marknadshyror innebära att hyran går upp från i genomsnitt 6 400 kronor till 9 600 kronor. För samma lägenhet i Göteborg motsvarar det en hyresökning från 5 500 kronor per månad till mellan 7 300 och 8 300 kronor per månad.

Men även för dig som bor i Halmstad och i Helsingborg skulle marknadshyror innebära stora hyreshöjningar, i genomsnitt 31 procent respektive 24 procent.

Med marknadshyror skulle många tvingas flytta, bo trängre och få längre pendling till arbetet.

Mindre pengar över till annat

Marknadshyror skulle också påverka samhällsekonomin i stort. Vi skulle helt enkelt ha mindre pengar att lägga på annat än att bo. Hushållen lägger redan i genomsnitt 28 procent av sin inkomst på hyran. Med höjda hyror blir det såklart mer. Vår rapport visar även hur hyreshöjningen skulle påverka hushållens konsumtionsutrymme. I Stockholms stad skulle konsumtionsutrymmet minska med 15 procent, i Göteborg med 10 procent, i Halmstad med 8 procent och i Helsingborg med 6 procent.

Vad kan jag som privatperson göra för att påverka om jag inte vill att det ska införas marknadshyror i Sverige?
– Det finns flera saker du kan göra. Dels kan du bli medlem i Hyresgästföreningen för att stärka vårt arbete. Dels kan du vara aktiv genom att ställa frågor till de olika partierna. Ju fler som ställer frågor, desto fler svar måste politikerna ge. Och använd din rösträtt! De tre röd-gröna partierna har tydligt uttalat sig mot marknadshyror och de fyra allianspartierna har just nu formuleringar kring friare hyressättningar. Vi hoppas att alla partier kommer ta ställning för den svenska modellen på bostadsmarknaden och uttala sig mot marknadshyror inför valet, säger Jonas Nygren.

Valet 2018 – Gör din röst hörd

Valet närmar sig. Vi på Hyresgästföreningen kämpar för allas rätt till ett bra hem, till en rimlig kostnad. Här kan du läsa mer om våra viktiga valfrågor. Och på den här sidan har vi sammanfattat var de olika politiska partierna står i bostadsfrågan. Vi tar parti för människan, gör det du också!