Renovräkt – när renoveringen blir en vräkning

En halv miljon lägenheter behöver renoveras. För att finansiera upprustningarna höjer fastighetsägarna hyrorna kraftigt. På grund av detta tvingas många människor att flytta från sina hem. Så vill Hyresgästföreningen sätta stopp för renovräkningarna.

Renoveringar är ofta både nödvändiga och välkomna. Men hur fin och fräsch lägenheten än blir efter en upprustning spelar det ingen roll om du ändå inte har råd att bo där. Flera hundra tusen lägenheter inom miljonprogrammet behöver renoveras. Det handlar om allt från akuta brister till standardförbättringar och hyresvärdarna finansierar det hela genom att höja hyrorna rejält. I snitt handlar det om hyreshöjningar på 37 procent och på flera håll höjs hyran betydligt mer än så.

Följderna av de höjda hyrorna blir att många tvingas flytta från sina hem. En renovering blir en vräkning, en renovräkning. De som löper störst risk att drabbas är de som redan har små marginaler; ensamboende kvinnor över 65 år, ensamstående med barn och stora barnfamiljer.

Hyresgästen måste få mer inflytande

Vi på Hyresgästföreningen tycker att en renovering ska göra att du som bor i hyresrätt ska trivas ännu bättre i ditt hem – inte att du tvingas bort från det. Vi tycker att du som hyresgäst ska känna dig trygg med att nödvändiga renoveringar görs utan att hyran chockhöjs över en natt. Vi tycker också att du ska ha rätt att tycka till när det kommer till renovering av ditt hem, du ska kunna välja om du vill ha en enklare upprustning som inte kostar dig ditt hyreskontrakt.

Hyresgästföreningen föreslår att:

  • Lagen och de ekonomiska förutsättningarna ändras. Staten behöver ta ansvar för att nödvändiga renoveringar kan genomföras utan att det blir för dyrt för människor att bo kvar.
  • Du som hyresgäst ska ha rätt till inflytande över renoveringen av ditt hem, genom en samrådsprocess.
  • Du ska vara skyddad mot kraftiga hyreshöjningar som får genomslag över en natt. Vi tycker att delar av underhållet ska vara inkluderat i månadshyran och att hyreshöjningar ska fasas in under en längre period.