Nu förtydligas producentansvaret för återvinning

Regeringen har beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.

Hyresgästföreningen välkomnar regeringsbeslutet

Hyresgästföreningen har tillsammans med flera andra organisationer på bostadsmarknaden efterfrågat ett förtydligande av att det är producenterna som ska bekosta insamlingen. Vi välkomnar därför regeringens beslut, och delar uppfattningen att det kommer att bli mer sorterat när fler får möjlighet att lämna sina använda förpackningar nära bostaden.

"Det är verkligen bra att regeringen fattat det här beslutet", kommenterar Jennie Wiederholm, utredare inom energi- och miljöfrågor på Hyresgästföreningen. "Idag får de hyresgäster som har fastighetsnära insamling betala två gånger för insamlingen, både via förpackningsavgiften och via hyran, eftersom producenterna inte tar ansvar för att hämta det som samlas in fastighetsnära. Förhoppningsvis slipper vi det i framtiden.” Fotograf: Kristian Pohl

 

Läs mer