Därför är det dyrare med presumtionshyra än vanlig hyra

Presumtionshyra kallas också nyproduktionshyra, eftersom det är ett hyressystem för nybyggda lägenheter. Det infördes 2006 för att öka byggandet av hyresrätter – men inget pekar på att det blivit så.

Det finns två system för att bestämma vilken hyra en hyresrätt ska ha i Sverige. Det vanligaste är förhandlings- och bruksvärdessystemet som innebär att Hyresgästföreningen och fastighetsägarna förhandlar för att nå fram till rimliga hyror. En annan, och lite mer okänd, variant är presumtionshyra. Det är en modell för hyressättning av nybyggda lägenheter som kom till 2006, därför kallas den också för nyproduktionshyra.

Presumtionshyra gäller i 15 år

Tanken med presumtionshyra är att den ska täcka fastighetsägarens produktionskostnader när det byggs nya hyresrätter. Systemet infördes som ett försök att göra det mer attraktivt att bygga hyresrätter och används främst i storstadsområden. När en fastighetsägare bygger nya hyresrätter kan han eller hon antingen själv bestämma hur hög hyran ska vara, eller förhandla fram den med Hyresgästföreningen. Det som främst skiljer presumtionshyra från förhandlings- och bruksvärdessystemet är att hyran dels är mycket högre – för att den ska betala själva nybyggnationen – och att hyran gäller i 15 år och inte ska ändras under den perioden. I förhandlings- och bruksvärdessystemet förhandlas däremot hyrorna varje år.

Byggtakten har inte ökat

För att nyproduktionshyra ska gälla måste den omfatta alla lägenheter i det nya huset och ingen av dem får redan vara uthyrd när hyran sätts. Eftersom presumtionshyran gäller i 15 år kan en lägenhet som har den typen av hyressättning inte användas vid en prövning av bruksvärdeshyra i Hyresnämnden. Bruksvärdeshyra innebär att hyran sätts utifrån vilket skick lägenheten och fastigheten är i, vilken utrustning som finns i lägenheten och hur standarden är för gemensamma utrymmen som tvättstuga, trapphus och gårdar.

När presumtionshyror infördes 2006 var tanken att det skulle öka byggtakten av nya hyresrätter. Men de utvärderingar som har gjorts av systemet visar inte några samband mellan att högre hyror leder till att det byggs fler hyreslägenheter.