Läget i hyresförhandlingarna

Hyresförhandlingarna pågår runt om i landet och drygt 66 968 lägenheter har nu fått sin nya hyra klar för 2019. För de avtal som hittills träffats är den genomsnittliga hyreshöjningen 1,17 procent.

Varje år förhandlar Hyresgästföreningen hyrorna för landets tre miljoner hyresgäster, och sluter överenskommelser med både kommunala och privata hyresvärdar. Nu har nästan 67 000 lägenheter fått sin hyra förhandlad, och den genomsnittliga hyreshöjningen ligger på 1,17 procent. 

– Vi är nöjda med utfallet hittills och tycker att det är en god avvägning mellan hyresgästernas förutsättningar och hyresvärdarnas intressen. I genomsnitt har hyresvärdarna begärt hyreshöjningar på i genomsnitt 3,22 procent, något vi anser är helt orimligt, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Fler förhandlar digitalt

I ett regeringsuppdrag som arbetades fram 2016 åtog sig Hyresgästföreningen att effektivisera hyresförhandlingarna och fortsätta arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra förhandlingsresultaten lokalt och på riksnivå.

–Det är glädjande att det i år är fler företag som gjort sin framställan digitalt via förhandlarportalen. Det är viktigt att vi nu fortsätter utvecklingen och digitaliseringen av förhandlingssystemet, säger Erik Elmgren.