Guide till lägenhetsbyte: Så gör du när du vill byta din bostad

Behöver du en större lägenhet, en mindre eller en som ligger närmare ditt jobb? Då kan du ansöka om ett lägenhetsbyte. Här är Hyresgästföreningens guide för dig som vill byta din bostad.

Precis som livet förändras kan din boendesituation göra det. En väg till att få en ny lägenhet kan vara att göra ett lägenhetsbyte. Du som har ett förstahandskontrakt på en lägenhet har möjlighet att ansöka om ett byte. För att kunna göra det behöver du först och främst ha en person att byta lägenhet med och ett giltigt skäl för bytet. Det finns flera anledningar som i regel godkänns vid lägenhetsbyten.

Fem skäl som ofta är giltiga för att få göra ett lägenhetsbyte:

  1. Familjen växer. Du behöver en större lägenhet för att du ska bli sambo, har eller ska få barn.
  2. Du behöver en mindre lägenhet.
  3. Du behöver en billigare lägenhet.
  4. Den lägenhet du vill byta till ligger närmare ditt jobb.
  5. Du ska jobba eller plugga på annan ort.

 Att familjen växer är ett giltigt skäl för att få tillstånd för ett lägenhetsbyte. 


Krav för att göra ett lägenhetsbyte

Det finns däremot krav som ligger till grund för att du ska få göra ett lägenhetsbyte. Du eller personen som du ska byta lägenhet med får inte begära pengar för bytet. Personen som ska ta över din lägenhet måste också kunna betala hyran och vara skötsam. Och kom ihåg, du får inte byta din lägenhet utan att ha godkännande från hyresvärdarna – då riskerar du att förlora ditt kontrakt.

Gör så här för att göra ett lägenhetsbyte

När du hittat någon som du vill göra ett lägenhetsbyte med måste ni båda lämna in en skriftlig bytesansökan till era hyresvärdar. Om värdarna godkänner bytet gör ni en så kallad överlåtelse. Det innebär antingen att du skriver ett kontrakt med din bytespartners hyresvärd eller att era båda värdar antecknar överlåtelsen i respektive värds exemplar av hyresavtalet.

Skulle någon av hyresvärdarna säga nej till er bytesansökan kan personen som fått nej ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Det är en domstolsliknande nämnd vars uppgift är att medla i hyrestvister och att pröva vissa tvister mellan hyresgäst och hyresvärd. Vill du ta ärendet vidare till hyresnämnden kan du som är medlem ta hjälp av Hyresgästföreningens jurister. Här finns experter på hyreslagen och hjälper bland annat till att svara på frågor som rör lägenhetsbyten. Vi på Hyresgästföreningen kan även hjälpa till att representera dig hos hyresnämnden.

Hyresnämnden ska i sin tur ge tillstånd till bostadsbytet om den som ansöker om bytet har beaktansvärda skäl, till exempel om du väntar barn och därför behöver en större lägenhet.

Värt att tänka på om du vill byta en lägenhet som du redan fått i byte är att om din nya bytesansökan sker inom ett år från första bytet så krävs det ett starkare skäl.

När hyresnämnden gett sitt tillstånd kan ni genomföra lägenhetsbytet direkt. Hyresnämndens beslut går inte att överklaga.