Kraftigare tag mot handeln med svartkontrakt

Handel med hyresrätter är ett växande problem. I dag är det brottsligt att sälja hyreskontrakt, men nu kan det också bli straffbart att köpa svarta hyreskontrakt.

Ett svartkontrakt är ett förstahandskontrakt som den boende har fått på ett otillåtet sätt, till exempel genom att betala för det. Den som säljer ett svartkontrakt kan i dag bli straffad med böter och fängelse i upp till sex månader. Om man tjänat pengar på att sälja hyreskontrakt på ett systematiskt sätt är straffet strängare och man kan få upp till två års fängelse. Däremot är det i dagsläget inte straffbart att köpa ett svart hyreskontrakt.

I höstas föreslog en statlig utredning hårdare straff för handel med svartkontrakt, bland annat att köp av svartkontrakt skulle kunna leda till böter eller fängelse. Utredningen föreslog också att maxstraffet för den som säljer svarta hyreskontrakt ska höjas till fyra års fängelse och att fler som köper svarta hyreskontrakt ska kunna förlora sin lägenhet jämfört med i dag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, men ska enligt förslaget inte gälla fall bakåt i tiden.

Här kan du läsa mer om vad

Förslaget ifrågasätts

Hyresgästföreningen tycker att det behövs kraftiga åtgärder för att stoppa den svarta hyresmarknaden, men frågan är inte helt oproblematisk. Förslaget att det ska bli straffbart att köpa hyreskontrakt sågas av tunga rättsinstanser, något som Hem & Hyra har skrivit om. I sitt remissvar skriver Svea Hovrätt att de "avstyrker förslaget att kriminalisera köp av hyresrätt” och menar att en kriminalisering både blir kostsam och ställer krav på omfattande utredningsresurser.

Johan Mirtorp, förbundsjurist på Hyresgästföreningen och expert i utredningen, uttalar sig i Hem & Hyra om förslaget.
– Det är en avvägningsfråga. Vilka är offer? Är det de som har ekonomiska resurser att köpa ett kontrakt eller är det de som inte har en chans? Vilka ska skyddas? Vi fokuserade på de som inte har en chans. Men ingenting är ju klart ännu. Det här är ett betänkande som det sedan är upp till regeringen att bestämma om det ska resultera i lagstiftning eller inte.”

Valet 2018  gör din röst hörd

Valet närmar sig. Vi på Hyresgästföreningen kämpar för allas rätt till ett bra hem, till en rimlig kostnad. Här kan du läsa mer om våra viktiga valfrågor. Och på den här sidan har vi sammanfattat var de olika politiska partierna står i bostadsfrågan. Vi tar parti för människan, gör det du också!