Internationella hyresgästdagen lyfter äldres bostadssituation

Den 1 oktober firas internationella hyresgästdagen, och samma dag firas FN:s internationella dag för äldre personer. Därför har årets internationella hyresgästdag temat ”Sunt, säkert och lämpligt boende för äldre människor”.

Den första måndagen i oktober varje år är det internationella hyresgästdagen, vilket i år infaller den 1 oktober. Temat ”Sunt, säkert och lämpligt boende för äldre människor” uppmärksammar äldres boendesituation, som ofta är ohållbar. Och med en växande, och åldrande, befolkning kommer problemen att bli större 

Stor del av inkomsten till hyran

Många äldre behöver flytta från sina hem för att deras bostäder är otillgängliga och saknar närhet till samhällsservice och kollektivtrafik. Men att hitta en lämplig lägenhet till en rimlig kostnad är inte lätt. De lägenheter som är tillgängliga är ofta nyproducerade, med hyror som är alldeles för höga för många pensionärer. Snittpensionen ligger i dag på drygt 17 000 kronor före skatt, och för kvinnor är snittet 14 000 kronor. Samtidigt är det ingen ovanlighet med hyror på 10 000 kronor för en tvåa. Hyrorna i nyproducerade bostäder måste bli lägre än i dag om äldre personer ska kunna lämna sina tidigare bostäder och flytta till lägenheter som passar deras behov.

Drabbas hårt vid renoveringar 

Vid en renovering höjs hyran med i snitt 37 procent och ibland betydligt mer än så. Ensamboende kvinnor över 65 år är en grupp som ofta redan lever på små marginaler, och som riskerar att drabbas extra hårt av renoveringarna. Många tvingas bort från sina hem då de inte har råd att bo kvar, och renoveringen blir till en renovräkning. För att motverka detta måste staten ta ansvar för att lagstiftningen ändras, så att nödvändiga renoveringar kan genomföras utan att det blir för dyrt för människor att bo kvar.

Debattartikel om äldres bostadssituation

Med anledning av internationella hyresgästdagen publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet, skriven av Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder tillsammans med PRO:s ordförande Christina Tallberg. Här kan du läsa debattartikeln.