Hyressättning: Så påverkas din hyra beroende på vem som vinner valet 2018

Kan valet 2018 påverka hur mycket du betalar i hyra? Ja, de olika partierna har olika visioner för hur hyressättningen ska gå till. – Vi på Hyresgästföreningen vill behålla det nuvarande systemet som innebär att vi kan förhandla om hyrorna, säger chefsekonom Martin Hofverberg.

Visste du att din röst i valet kan påverka hur mycket du kommer att få betala i hyra för din hyresrätt framöver? Hyressättningen, som avgör hur hyran ska sättas för olika hyresrätter i Sverige, bestäms genom beslut i riksdagen. Idag har vi ett förhandlings- och bruksvärdessystem som innebär att Hyresgästföreningen och fastighetsägarna förhandlar för att nå fram till rimliga hyror. Inför valet den 9 september 2018 finns det två olika vägar som de politiska blocken vill gå.

 – De röd-gröna partierna föreslår inte några förändringar utan vill behålla förhandlings- och bruksvärdessystemet som vi har i dag. Det är ett system som funnits sedan slutet av 60-talet och som Hyresgästföreningen och fastighetsägarna har fått i uppgift att underhålla. Förhandlings- och bruksvärdessystemet förändras hela tiden och anpassas efter samtiden, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

 

Allianspartierna vill ha friare hyressättning

På andra sidan det “röd-gröna” blocket står alliansen, där det finns förslag på att avskaffa den kollektiva förhandlingsrätten och införa marknadshyror. Marknadshyra kallas den hyra som en fastighetsägare och en hyresgäst kommer överens om inför ett hyresavtal, om det inte finns lagar som styr och begränsar hyran.

– Samtliga allianspartier vill titta på möjligheten för en friare hyressättning där fastighetsägaren ensidigt kan bestämma hyran, men man går olika långt. Det som förenar är att alla partier inom alliansen anser att marknadshyror bör införas vid nyproducerade hyresrätter, säger Martin Hofverberg, och fortsätter:

– Moderaterna går längst i förslaget och tycker att man ska se över hela beståndet av hyreslägenheter i Sverige och göra om hela hyressättningssystemet. Men de har inte sagt i detalj hur ett sådant system ska se ut.

Marknadshyror skulle göra att hyrorna höjs

För att införa marknadshyror och fri avtalsrätt skulle ett nytt riksdagsbeslut krävas.

– Om marknadshyror införs har Hyresgästföreningen inte längre någon roll att spela i hyresförhandlingarna. Då är det hyresvärden som sätter hyran och hyresgästen får välja att acceptera den eller inte. Klart är att hyrorna skulle bli betydligt högre än idag, särskilt i storstadsregionerna.

Var står Hyresgästföreningen i frågan om hyressättning?
– Vi vill behålla bruksvärdes- och förhandlingssystemet och är beredda att ta strid för det. Vi är dock flexibla inom det systemet, det handlar om att låta parterna inom hyresmarknaden hitta bästa möjliga lösning. Men fria hyror vid nyproduktion av hyresrätter är en justering som vi inte kan tillmötesgå. Vi vill inte dela upp förhandlingsrätten beroende på när bostäder är byggda. För oss är det viktigt att kunna hyresförhandla för hela beståndet.