Därför är hyresreglering inte ett bra alternativ för Sverige

Hyresreglering innebär att staten bestämmer över hyrorna. Ett system med hyresreglering innebär ofta negativa konsekvenser för hyresmarknaden. Men vilka är alternativen och vad menas egentligen med den svenska modellen? Vi på Hyresgästföreningen guidar dig.

Hyresreglering innebär kort sagt att hyrorna regleras av staten. I ett system med hyresreglering har varken hyresvärdar eller hyresgäster någonting att säga till om, det är staten som bestämmer hur höga hyrorna ska vara och hur mycket de får höjas. I Sverige hade vi tidigare ett system med hyresreglering men 1969 infördes det så kallade bruksvärdessystemet som bland annat innebär att hyran ska sättas utifrån lägenhetens kvaliteter och att likvärdiga lägenheter ska ha likvärdig hyra. 1975 hade den gamla hyresregleringen fasats ut.

 

Hyresreglering: Ett stelbent system

Ett system med hyresreglering är ofta stelbent eftersom det inte tar hänsyn till vad hyresgästerna egentligen tycker att lägenheten är värd. Det finns också risk att hyrorna förändras dramatiskt i samband med att det politiska styret byts. Under den tid Sverige hade hyresreglering bromsades nyinvesteringar och en del hyresvärdar lät bli att lägga pengar på underhåll av sina lägenheter – hyran var ju ändå redan bestämd av staten. När staten reglerar hyrorna finns det också en ökad risk att den svarta hyresmarknaden växer sig stark.

Men är en reglering av hyresmarknaden bara av ondo? Nej. Nästan alla utvecklade länder har någon typ av reglering på hyresmarknaden, eller i varje fall på någon del av marknaden.

Tre modeller för hyressättning

Man brukar prata om att det finns tre olika modeller för hur hyran bestäms. Hyresreglering och marknadshyra är varandras motpoler och någonstans mittemellan de här ytterligheterna finns bruksvärdessystemet som råder i Sverige idag. Vid hyresreglering är det alltså staten/politiken som bestämmer hyrorna och vid marknadshyror är det marknadskrafterna som styr. I ett system med marknadshyror är det hyresvärden själv som bestämmer hyran – hyresgästen kan välja att acceptera hyran eller att hitta någon annanstans att bo.

Den svenska modellen

Bruksvärdessystem är det system för hyressättning vi har i Sverige dag. Man kan säga att det är en kompromiss mellan marknadshyror och hyresreglering. Den svenska modellen innebär att en hyresvärd själv kan sätta hyran, men att hyresgästen alltid har rätt att få sin hyra prövad, eller få hjälp med att förhandla sin hyra. Bruksvärdeshyra innebär att hyran ska sättas efter lägenhetens kvaliteter, dess bruksvärde, samt att en lägenhetshyra ska motsvara den hyra som andra likvärdiga lägenheter har. Det främsta syftet med den svenska modellen är att skydda hyresgästen, som är den svagare parten jämfört med hyresvärden, och på köpet göra hyresrätten till en trygg och attraktiv upplåtelseform. Systemet fungerar med andra ord som ett konsumentskydd. Tack vare bruksvärdessystemet skyddas hyresgästen från oskäliga hyror och kan inte heller vräkas hur som helst. Samtidigt ska systemet göra branschen attraktiv för hyresvärdarna genom att ge förutsägbara intäkter samt belöna den som ser efter sin fastighet och främjar hyresgästernas trivsel.

I rapporten Det svenska systemet – bruksvärdesprincip och förhandlade hyror kan du läsa mer om hyresreglering, marknadshyror och den svenska modellen.

Valet 2018 – Gör din röst hörd

Valet närmar sig. Vi på Hyresgästföreningen kämpar för allas rätt till ett bra hem, till en rimlig kostnad. Här kan du läsa mer om våra viktiga valfrågor. Och på den här sidan har vi sammanfattat var de olika politiska partierna står i bostadsfrågan. Vi tar parti för människan, gör det du också!