Hyresgäster måste få ett löfte om trygghet genom nyckel mot nyckel

För att gruvbrytningen ska kunna fortsätta så rivs eller flyttas hem och tillgångar i Malmfälten. Gruvan behövs, men inte på de boendes bekostnad.

Du har byggt ett hem och ett liv i din hyreslägenhet. Plötsligt kommer staten och säger att du måste flytta. Du får ingen likvärdig bostad utan tvingas flytta till en nybyggd lägenhet med en hyra du inte har råd med. Du tvingas ändra din livsstil för att ha någonstans att bo, trots att du egentligen helst hade velat bo kvar i din älskade lägenhet.

Det är verkligheten för många av hyresgästerna i Malmfälten. Det finns inte tillräckligt många äldre lägenheter att erbjuda de som måste flytta. Istället får hyresgästerna nyproducerade lägenheter med märkbart högre hyra, som många låg- och medelinkomsttagare får svårt att klara av.

De boende ska inte behöva acceptera försämrade villkor och sämre privatekonomi på grund av statens gruvdrift. Staten måste ta sitt ansvar och ersätta hyresgäster på samma sätt som övriga boende i Malmfälten, nyckel mot nyckel.