Hyresförhandlingar i Stockholm drar ut på tiden

Det har skickats ut ett informationsbrev till våra medlemmar i region Stockholm om att hyresförhandlingarna har dragit ut på tiden. Här får du svar på vanliga frågor om vad det innebär.

Gäller detta mig?
Om du redan har fått ditt besked om hyran för 2018 gäller detta inte dig. Det gäller inte heller dig som bor i ett hus utan förhandlingsordning, där Hyresgästföreningen inte är med och förhandlar dina hyror.

Varför har hyresförhandlingen dragit ut på tiden?
Det beror på att Hyresgästföreningen och hyresvärden inte kommit överens om bland annat den generella hyreshöjningen för 2018.

Vad händer om Hyresgästföreningen och min hyresvärd inte kommer överens?
Om parterna inte lyckas komma överens strandar förhandlingen. När en förhandling strandas lämnas den över till Hyresnämnden som då ska medla mellan Hyresgästföreningen och hyresvärden. Misslyckas detta fattar Hyresnämnden ett slutgiltigt beslut om vad som är en rimlig hyreshöjning.

Hur påverkar detta mig?
Beskedet om din hyra kommer att dröja ytterligare. Det kan bli aktuellt med en retroaktiv hyreshöjning från 1 januari 2018.

Vad händer nu?
I dagsläget har vi ingen mer information om förhandlingarna. Vi kommer att kontakta dig så fort det finns ny information.