Nu är årets hyresförhandlingar igång

Varje år förhandlar Hyresgästföreningen hyrorna för landets tre miljoner hyresgäster, och sluter överenskommelser med både kommunala och privata hyresvärdar. Förhandlingarna av 2019 års hyror har inletts och den första överenskommelsen är sluten.

Den första överenskommelsen för 2019 års hyror innebär en hyreshöjning på 1 procent för hyresgästerna hos Karlstad Bostads AB, efter förhandling med Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren är nöjd med förhandlingarna och tycker att nivån är rimlig.

Långsiktiga förhandlingar för rimliga hyror

Tidigare har Fastighetsägarna och SABO gått ut med gemensamma riktlinjer som säger att den allmänna hyresnivån bör stiga med 3–4 procent. Det anser Hyresgästföreningen är alldeles för mycket, då det inte speglar de verkliga behoven hos bostadsbolagen. 

– Att äga och förvalta hyresfastigheter är en långsiktig verksamhet. Därför behöver vi ha ett långsiktigt perspektiv i förhandlingarna och det är precis det som förhandlingssystemet har lyckats med. Hyresgästföreningen eftersträvar en långsiktig och stabil hyresutveckling, säger Erik Elmgren.

Nu fortsätter lokala förhandlingar runt om i Sverige, som slutligen ska resultera i 2019 års hyror för tre miljoner hyresgäster. 

Vill du veta mer om hyresförhandling?

Hyresförhandlingarna startar vanligtvis med att hyresvärdarna lämnar sina krav på hyreshöjningar. Därefter lämnar Hyresgästföreningen motbud och hyrorna förhandlas fram genom samtal och kompromisser. Att hyrorna sätts genom förhandling innebär inte att de aldrig höjs, men det förhindrar orimliga hyreshöjningar. Läs mer om hur vi förhandlar hyror.