Ökad nyproduktion enda vägen till fler förstahandskontrakt

Att få ett förstahandskontrakt är – som bekant – inte det lättaste. Dagens brist på hyresrätter har gjort det allt svårare att hitta bostad, många hänvisas till otrygga och dyra boendeformer. Vad kan vi göra åt situationen? Fler hyresrätter med rimliga priser är svaret.

Vi har för få hyresrätter, och det får konsekvenser på många plan. Det blir svårare att flytta hemifrån och många hyr i andra hand under längre tid än de skulle önska. Att inte kunna flytta dit man vill skapar en otrygghet för dem som ska in på bostadsmarknaden. En annan konsekvens är att man tvingas söka sig från hyresmarknaden.

– Enda alternativet blir att köpa, om det ens är möjligt. Vi får många ofrivilliga köpare som tvingas belåna sig och som dessutom riskerar att förlora ekonomiskt om bostadspriserna sjunker ytterligare, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen. 

Fler hyresrätter innebär fler förstahandskontrakt

Hyresgästföreningen arbetar aktivt för att göra det möjligt för fler att bo i första hand. Och för att få till fler förstahandskontrakt behöver vi bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. Att bygga fler hyresrätter är viktigt – för fler än dem som idag står utan boende. Ju färre hyresgäster och kontrakt vi har, desto högre blir trycket på hela bostadsmarknaden. Råder det brist på hyresrätter så ökar hyrorna för alla.

Så kan vi bygga fler hyresrätter med rimliga hyror – och öka tillgången till förstahandskontrakt 

  1. Bygg fler hyresrätter med hjälp av statliga topplån - sänk kapitalkostnaden utan att tumma på standarden.
  2. Inför avdragsgill moms för hyresfastighetsbolagen - gör hyresrätten till en attraktiv investering.
  3. Skattebefria underhållet för hyresvärdarna - motverka hyreshöjningar vid renoveringar.
  4. Inför rotavdrag för hyresgäster - samma fördelar ska gälla som för dem som bor i bostadsrätt.