Förbundsstämman 2018: beslut och uttalanden

Under förbundsstämman 2018 fattades bland annat beslut om medlemskapet, medlemsavgiften och formerna för själva förbundsstämman. Dessutom ställde stämman krav på politikerna i frågan om marknadshyror.

Hyresgästföreningens förbundsstämma 2018 ägde rum i Malmö den 15-17 juni. Under stämman valdes en ny förbundsstyrelse, där Marie Linder blev omvald som förbundsordförande för de kommande fyra åren.

  • Stämman fattade beslut om att medlemsavgiften ska vara samma för alla medlemmar: 85 kronor i månaden från och med 2020. Dessutom fattades beslut om medlemskapet och om formerna för själva förbundsstämman samt om kompletteringar till Hyresgästföreningens bostadspolitiska vägvisare.

  • Stämman gjorde ett bostadspolitiskt uttalande riktat till ledande kommunpolitiker, där man uppmanar politikerna att ta ansvar för en aktiv bostadspolitik i sina respektive kommuner. Stämman ställde sig också bakom ett brev till partierna gällande besked om marknadshyror. I brevet uppmanar förbundsstämman alla partier att ställa sig bakom den svenska modellen på hyresmarknaden. Läs mer i vårt pressmeddelande.

Läs brevet och det bostadspolitiska uttalandet i sin helhet på webbsidan för förbundsstämman 2018. Där hittar du också övrig information om stämman.