Elnätspriset fortsätter öka - kräver politiskt ingripande

Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter. Sedan 2017 har avgifterna ökat med i snitt 5,1 procent. Den brant stigande prisutvecklingen fortsätter därmed. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. 

– De dominerande bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON bär ett stort ansvar för detta, då deras höjningar slår igenom stort och påverkar miljontals konsumenter. Även om Ellevio i år dämpar sin höjningstakt. Den här utvecklingen måste brytas och konsumenternas ställning stärkas, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.  Fotograf: Kristian Pohl

 

Elnätspriset ökar mer än konsumentprisindex

Konsumentprisindex, KPI, för 2017 ökade med 1,9 procent. Det innebär att den genomsnittliga elnätshöjningen är mer än dubbelt så hög som KPI det senaste året.

– Vi ser också att trenden fortsätter även 2018. E.ON har aviserat att höja sina elnätsavgifter från den 1 juli 2018 med ytterligare 10 procent. Utvecklingen visar att regeringen måste ta till sig Energimarknadsinspektionens förslag för att begränsa prisökningarna. Den låga risken i elnätsföretagens verksamhet, där konsumenten inte har någon valmöjlighet, ska också avspeglas i avkastningen. Det är orimligt att höjningen av elnätsavgifterna är så kraftiga år efter år, säger Jennie Wiederholm.

Uppmanar energiminstern till stärkt reglering av elnätsbolagens intäkter

De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår igenom stort. E.ON höjde sina priser 2017 med i genomsnitt tio procent. Vattenfall har sedan 2014 höjt sina priser med 41 procent. 

– Vi vill särskilt inskärpa vikten av att dessa stora, ekonomiskt starka bolagen tar sitt ansvar för en balanserad prisutveckling, säger Jennie Wiederholm.

Organisationerna bakom Nils Holgerssonrapporten med flera har nyligen i ett offentligt brev till energiminister Ibrahim Baylan uppmanat regeringen att genomföra Energimarknadsinspektionens förslag om stärkt reglering av elnätsbolagens intäkter.

Om Nils Holgerssonrapporten

Nils Holgerssonrapporten har tagits fram på initiativ av Nils Holgerssongruppen sedan 1996. Nils Holgerssongruppen består av representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. Du kan läsa mer om Nils Holgerssonrapporten, läsa hela rapporten om elnätspriser samt tidigare släppta rapporter på nilsholgersson.nu