Allmännyttans viktigaste uppgift: Att se till att du har en bostad

Kommunerna ska se till att alla har någonstans att bo. För att lyckas med det finns de allmännyttiga bostadsbolagen, även kallad allmännyttan. Allmännyttan har många viktiga uppgifter. Men den allra viktigaste är att erbjuda bra hyresrätter där alla kan bo.

Oavsett vem du är ska du kunna få en hyreslägenhet som passar dig och dina behov. Så kan allmännyttans viktigaste uppgift sammanfattas. Ungefär tre av tio svenskar bor i en hyresrätt. Av dem ägs omkring hälften av privata aktörer, medan den andra hälften ägs av Sveriges kommuner. Det är kommunernas bostadsbolag som kallas för allmännyttan eller allmännyttiga bostadsbolag. De finns till för att kommunerna ska fullfölja en av sina viktiga uppgifter – att se till alla invånare i kommunen har någonstans att bo.

Enligt lagen om allmännyttan ska kommunernas bostadsbolag se till att det finns olika typer av hyreslägenheter med bra boendestandard som ska locka olika människor att vilja bo i dem. De allmännyttiga bolagen har även andra viktiga uppdrag. De ska erbjuda sina hyresgäster boendeinflytande – exempelvis genom att ha en dialog med hyresgästerna i olika frågor som trygghet och boendemiljö. Allmännyttan ska även erbjuda inflytande i bostadsbolaget, till exempel genom att hyresgästerna får möjlighet att nominera en viss andel av ledamöterna i bolagets styrelse. Det finns omkring 300 kommunala bostadsbolag i Sverige och 2014 ansvarade de för omkring 824 800 lägenheter, enligt Statistiska centralbyrån, SCB.

Allmännyttan ska drivas affärsmässigt 

Precis som resten av samhället utvecklas allmännyttan. År 2010 beslutade riksdagen om nya regler för de allmännyttiga bostadsbolagen, som började gälla 1 januari 2011. Då fick allmännyttan två nya viktiga uppgifter. Dels att de ska ta samhällsansvar och dels att de ska drivas affärsmässigt. Samhällsansvaret kan i praktiken handla om att bostadsbolaget arbetar mot segregation, bygger fotbolls- eller basketplaner på sin mark för att främja spontanidrott eller jobbar för att bli mer miljövänliga och klimatsmarta. 

Att allmännyttan ska drivas enligt affärsmässiga principer betyder att kommunen ska agera som en fastighetsägare och driva bostadsbolaget på det sätt som långsiktigt är bäst för bolaget. Det är ett undantag från kommunallagens förbud mot att kommuner driver företag i vinstsyfte. De kommunala bostadsbolagen ska inte få några fördelar gentemot sina konkurrenter, de privata bostadsbolagen. Relationen mellan kommunen och bostadsbolaget ska vara strikt affärsmässig och ekonomierna hanteras separat.