Allmännyttan behöver utvecklas – inte avvecklas

Allmännyttiga bostadsbolag är det viktigaste verktyget för en socialt hållbar bostadspolitik. Ändå har allmännyttan avvecklats på flera håll i landet. Vi på Hyresgästföreningen har konkreta förslag på hur vi kan vända utvecklingen.

Kommunerna har en viktig uppgift: att se till att alla människor har någonstans att bo. För att lyckas med den uppgiften har kommunerna de allmännyttiga bostadsbolagen och den kommunala marken. Enligt lagen ska de allmännyttiga bostadsbolagen se till att det finns bostäder för alla grupper i samhället. I uppdraget ingår att både bygga och förvalta hyresrätter, och att ge hyresgästerna möjlighet till inflytande i både boendet och bolaget.

Motsatsen till modellen med allmännyttiga bostadsbolag är särskilda bostäder för ekonomiskt svaga och socialt utsatta människor, så kallad social housing. I länder där man har social housing brukar den övriga hyresmarknaden ha marknadshyror, där den hyresgäst som har möjlighet att betala mest för lägenheten har förtur. Det leder till en segregerad bostadsmarknad.

Låt vinsterna stanna i bostadsbolagen

De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen är en viktig förutsättning för att förverkliga en socialt hållbar bostadspolitik. Men trots bostadsbrist har kommuner på många håll avvecklat sin egen allmännytta. Kommunerna som ägare har haft stora avkastningskrav på sina egna bostadsbolag. Vinsterna har gått in i kommunkassan och använts i andra kommunala verksamheter istället för att gå till underhåll, nödvändig upprustning och nyproduktion av hyresrätter med rimliga hyror. Det vill vi på Hyresgästföreningen ändra på.

Hyresgästföreningen föreslår att:

  • Alla kommuner ska ha allmännyttiga bostadsbolag.
  • De allmännyttiga bolagen ska agera långsiktigt och bygga de hyreslägenheter som det finns behov av. Inte minst de bostäder som andra aktörer avstår från att bygga.
  • De kommunala bostadsbolagens eventuella vinster ska stanna i bolaget och användas för underhåll och investeringar.

Valet 2018 – gör din röst hörd

Valet närmar sig. Vi på Hyresgästföreningen kämpar för allas rätt till ett bra hem, till en rimlig kostnad. Här kan du läsa mer om våra viktiga valfrågor. Och på den här sidan har vi sammanfattat var de olika politiska partierna står i bostadsfrågan. Vi tar parti för människan, gör det du också!