Parterna eniga - Kräver skattereform för hyresrätten

Med den bostadsbrist som råder över praktiskt taget hela landet och ombyggnadsbehov som bara kommer att öka de närmaste åren är likvärdiga ekonomiska villkor för olika upplåtelseformer viktigare än på länge. Hyresgästföreningen har därför tillsammans med SABO och Fastighetsägarna uppdaterat de gemensamma förslag på en skattereform för hyresrätten som vi utarbetade tillsammans första gången 2010.

Den statliga bostadsbeskattningskommittén konstaterade redan 2014 att dagens skattesystem gör hyresrätten cirka 3 000 kronor dyrare i månaden jämfört med bostadsrätt och egnahem. Det är en bild som en majoritet av riksdagspartierna dessutom säger sig dela. Trots det har varken regering eller riksdag tagit initiativ för en förändring.

I reformen föreslår parterna bland annat:

  • Införandet av låg moms på bostadshyra
  • Skattefria underhållsfonder
  • ROT-stöd till hyresrätten
  • Ingen fastighetsskatt på fastigheter med bostadslägenheter
  • Verklighetsanpassade värdeminskningsavdrag

-Det är dags att politiken gör sitt för att skapa en ekonomisk balans mellan boendeformerna. Det är särskilt viktigt när bostadsbristen är så utbredd. Alla insatser behövs för att fler ska få möjlighet att bo i bostäder med rimliga hyror och kunna bo kvar vid ombyggnad, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

-Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen är överens om dessa förslag och om vad som behöver göras. Det är en viktig signal till politiken att vi står enade bakom dessa krav. Nu måste också politiken ta sitt ansvar för att få till en förändring.

Hyresrätten ska värnas, användas och utvecklas - och för det behövs rätt ekonomiska och finansiella förutsättningar. Förslagen syftar till att förbättra förutsättningarna för både nybyggnad och ombyggnad.

På bilden: Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.