Nytt digitalt motions- och nomineringssystem till förbundsstämman 2018

Hyresgästföreningen lanserar nu ett nytt digitalt motions- och nomineringssystem inför förbundsstämman 2018. Det innebär att medlemmar från och med nu kan skicka in motioner digitalt i systemet och även nominera kandidater som ska leda utvecklings- och förändringsarbetet de kommande åren.

Nästa förbundsstämma i Hyresgästföreningen hålls den 15-17 juni 2018, men medlemmar kan redan nu skicka in sina motioner och nomineringar. Detta sker genom en digital mall- och inlämningsplats för medlemmarnas motioner, en lösning som röstades igenom på förbundsstämman 2016. Nu står systemet klart och har dessutom kompletterats med en digital inlämningsplats för nomineringar.

Alla medlemmar har rätt att skriva motioner – men alla vet kanske inte hur man går tillväga. Robert Rohammar är ledningsassamordnare på Hyresgästföreningen och delar med sig av sina bästa tips för hur du når fram:

- Beskriv vad det är du vill förändra och argumentera för din sak. Avsluta med en beslutsformulering, det vill säga det du vill att förbundsstämman ska besluta om, i form av en ”att-sats”. Ju fler som står bakom din motion, desto större tyngd får den och desto större är sannolikheten är du får igenom ditt förslag.

- En tydlig problemformulering är också viktig och svarar på vad det är som du vill ändra på eller utveckla. Vad vill du uppnå? Glöm inte heller en tydlig beslutsformulering – vad vill du att man ska besluta? Beskriv problemet och vad du vill uppnå och argumentera för din sak.

Här hittar du det digitala motionssystemet och fler tips för hur du skriver en bra motion.