Hyreskommissionen ska utreda hyressättningssystemet

Nu presenteras Hyresgästföreningens nya satsning Hyreskommissionen i en debattartikel i DN. Hyreskommissionen är en oberoende kommission, som under ledning av Stefan Attefall ska bidra med fakta och utveckling av den svenska modellen på bostadshyresmarknaden.

- Vi vill utveckla modellen med förhandlade hyror, därför tar vi nu initiativet till att se över hyressättningen och hyresrätten. Den tidigare bostadsministern Stefan Attefall har fått i uppgift att leda en oberoende kommission för att fokusera på detta. Till sin hjälp har Stefan Attefall representanter från både politik, forskning och bransch, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Hyreskommissionens uppdrag är att ta fram förslag för hur man kan utveckla hyressättningen och hyresrätten på den svenska bostadshyresmarknaden. Arbetet bedrivs utifrån tre centrala perspektiv: hyresgästens, hyresvärdens och samhällets. Hyreskommissionen är tillsatt av Hyresgästföreningen och kommer att ledas av Stefan Attefall.

- Vi vill med detta initiativ lägga grunden för en socialt hållbar bostadspolitik. Behoven finns och vi vill gemensamt med andra aktörer söka svaren på hur samhället ser till att alla får rätt till ett tryggt och bra hem, säger Marie Linder.

Hyreskommissionen är en av två stora satsningar på oberoende forsknings- och kunskapsprojekt som Hyresgästföreningen gör för att bidra till både en mer konstruktiv debatt och politikutveckling.

I höstas initierades även den oberoende gruppen Delegation Bostad 2030, som arbetar för att återföra ansvaret för bostadsbristen till politiken och finna politiska lösningar på bostadsbristen. Målet med delegationen är att få en kunskapsbaserad bostadspolitik och att lyfta bostadsfrågan i det politiska samtalet.

Här kan du läsa debattartikeln i DN

Läs även vårt pressmeddelande

Mer information hittar du på Hyreskommissionens webbplats

Foto: Rickard L Eriksson