Hyresgästutredningen är klar – nu börjar arbetet!

Den 25 april lämnades Hyresgästutredningens rapport till regeringen och justitieminister Morgan Johansson (S). Flera av förslagen har Hyresgästföreningen länge kämpat för. Nu är det viktigt att påverka politikerna så att förslagen också blir verklighet.

- Det är glädjande att utredningen så tydligt betonar vikten av hyresgästinflytande inte minst vid ombyggnad, säger Susanna Skogsberg, Hyresgästföreningens förbundsjurist som också har suttit med som expert i utredningen.

Utredningen har letts av Agneta Börjesson (MP) och SOU 2017:33 ”Stärkt ställning för hyresgäster” har nu lämnats över till justitieminister Morgan Johansson (S). Utredningens uppdrag var att överväga vissa frågor gällande upphörandet av förvärvslagstiftningen, hyresgästernas inflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten, privatuthyrningslagen, kriminella grupperingar och hyreslägenheter samt några lokalhyresfrågor.

- Det är främst tre förslag som rör de frågor Hyresgästföreningen drivit i arbetet med utredningen. Det är förslagen om ägare och förvaltning av hyreshus, privatuthyrningslagen och hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete och där det sista förslaget kanske är det viktigaste för oss.

Starkare inflytande och bättre skydd för hyresgästen

Utredningen föreslår att förvaltningsåläggande tas bort och i stället ersätts av förvaltningsföreläggande. Ett förvaltningsföreläggande innebär att en kommun eller en organisation av hyresgäster kan ansöka om att hyresnämnden förelägger fastighetsägaren att vidta åtgärder för att komma tillrätta med brister av olika slag.

- Ett bra förslag eftersom enskilda hyresgäster inte längre behöver skylta med sina namn i ansökan till hyresnämnden. Många har känt sig tveksamma till detta på grund av oro för repressalier till exempel.

Förslagen kring privatuthyrningslagen handlar om att utredningen strävar efter att reglerna för privatpersoners uthyrning av bostäder ska vara så enkla som möjligt. Därför föreslås att privatuthyrningslagen upphävs och att vissa regler behålls och förs in i hyreslagen.

- Det finns två regelverk för andrahandsuthyrning vilket gör det komplicerat att veta vad som faktiskt gäller vid andrahandsuthyrning. Den tydligaste principen för hyressättning vore i stället att bruksvärdeshyra gällde vid andrahandsupplåtelser, oavsett upplåtelseform. En sådan regel skulle vara både transparant och lätt att förstå.

Hyresgästinflytande är viktigt

Utredningen anser att hyresgästinflytande vid ombyggnader är mycket viktigt och pekar bland annat på Boverkets rapport ”Boinflytande i praktiken” där man anger flera skäl till att ge hyresgästerna ett större inflytande än det som är lagstiftat idag.

- När hyresgästerna inte lämnat sitt godkännande till åtgärder som en hyresvärd vill genomföra kan hyresnämnden idag pröva om tillstånd ska lämnas. Denna regel blir kvar i det nya förslaget, däremot ska hyresgästernas intressen väga tyngre jämfört med idag. Detta uttrycks genom att hyresvärden precis som i nuvarande lagstiftning ska ha beaktansvärda skäl för att genomföra åtgärderna, men förslaget innebär att åtgärderna också ska vara skäliga för hyresgästerna. Det är en tydlig förbättring för hyresgästernas del, säger Susanna Skogsberg.

Vad händer nu?

Utredningens förlag kommer nu sannolikt att skickas ut på remiss. Och det är nu det är viktigt att fortsätta driva de förslag som vi tycker är bra. Regering och riksdag fattar sedan beslut och förändringarna ska träda i kraft 1 juli 2018.

Hur kan du då hjälpa till?

- Det finns en film på Facebook som handlar om upprustning och rätten att få bo kvar. Ett sätt är att gilla och dela den så den når fler. Du kan också göra egna statusuppdateringar och tweets där du länkar till vårt pressmeddelande som ligger på webben. Tagga gärna med #ettbrahem, säger Erik Normark, ansvarig för sociala medier på riksförbundet.

Den 22 april anordnades det manifestationer i Göteborg och Stockholm för allas rätt att bo kvar efter upprustning och på flera håll i landet genomförs olika evenemang med bland annat paneldebatter.

- Det är jättebra att skriva debattartiklar och insändare till den lokala pressen. Eller varför inte besöka dina lokala riksdagspolitiker och prata med dem? Vi måste hjälpas åt att tala om vad vi vill och vad vi har för lösningar. 

Många kom till manifestationen i Stockholm för att visa att alla ska ha råd och rätt att bo kvar efter en upprustning. Foto: Kristina Sjöberg

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.