Hyresgästföreningen i innovationslabb för minskad bostadssegregation

Med stöd från Vinnova initieras nu ett nytt projekt från Allmännyttan för att minska bostadssegregationen och utanförskapet i samhället. Tillsammans med Hyresgästföreningen, lokala allmännyttiga bostadsföretag och lokala samarbetspartners ska nu nya metoder och verktyg utformas för bostadsbolag som vill bidra till en positiv samhällsutveckling på området.

Projektet leds av SABO, de allmännyttiga bostadsbolagens samarbetsorganisation, som beviljats 4,8 miljoner under två år inom ramen för Vinnovas program ”Social innovation mot segregation”.

-Vi är glada och stolta att få vara delaktiga i detta viktiga projekt, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen som är samarbetspartner i projektet.

-Vi behöver arbeta tillsammans för att åstadkomma förändringar och förflyttningar åt rätt håll i samhället. Ska vi lyckas behöver vi samarbete i många olika konstellationer och på flera olika plan. Vi behöver både fastighetsägare, hyresgäster, forskning och kommunperspektivet och det finns i detta projekt. Det känns dessutom extra roligt att Vinnova bestämt sig för att stödja projektet tillsammans med övriga samarbetsparters.

I Allmännyttans innovationslabb samarbetar SABO, Hyresgästföreningen, Malmö högskola, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping med finansiering från Vinnova.

Den samlade kunskapen i innovationslabben hoppas kunna bidra till ökad sysselsättning, bättre skolresultat, trygghet och stärkt samhällsservice. Arbetet med metodutveckling och inventering som nu sätter igång kommer sedan att utgöra grunden för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag för att minska utanförskapet i samhället.

Här berättar SABO om samarbetet i ett pressmeddelande