Hyresgäster ska inte betala Postnords sparnota

Hyresgästföreningen skriver tillsammans med andra bostadsorganisationer om kraven på postboxar i hyresfastigheter. Förslaget att bekosta postboxar är omodernt och orimligt.

Enligt postlagen ska en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finnas tillgänglig för alla användare. Det är ett politiskt ansvar att upprätthålla denna standard. Det är inte rimligt att det sker genom tvingande bestämmelser som i slutändan endast drabbar hyresgäster och bostadsrättsinne­havare.

Tvingande regler om postboxar i alla flerbostadshus är inte bara oskäligt mot fastighets­ägare och boende. Det är också meningslöst på lång sikt. Digitaliseringen är en trend som på gott och ont påverkar hela samhället. Postboxar kommer knappast att hjälpa Postnord att möta digitaliseringen.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet här.