Hyresgäster ska inte betala dubbelt - debattartikel

Välkommet besked från regeringen om nytt system för avfallsinsamling och återvinning. Konsumentnytta för alla som bor i hyres- och bostadsrätter går att kombinera med ett bra system för insamling av förpackningar, det skriver bland annat Hyresgästföreningens energiexpert Jennie Wiederholm i Dagens Samhälle.

Boende i hyres- och bostadsrätter där källsorteringen sker i miljörum i den egna fastigheten får idag betala dubbelt: dels via den avgift som läggs på alla förpackningar för att bekosta producentansvaret, dels får de ta kostnaden för att få sitt sorterade avfall bortforslat. 

Det är inte okej, nu måste regeringen arbeta fram en ny lagstiftning som utgår från följande punkter:

•Det ska vara lätt att göra rätt för de boende.

•Det ska löna sig att göra rätt för de boende. 

•Förpackningar ska märkas för att underlätta sorteringen.

•Avstånden till insamlingsplatser ska vara korta.

•Den avgift alla betalar när man köper en förpackning ska också bekosta insamlingen av förpackningar vid fastighetsnära insamling.

•Producenternas ekonomiska ansvar ska vara tydligt och transparent.

Läs hela debattartikeln på länken,

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.