Delegation Bostad 2030 ska förändra bostadspolitiken

Det råder bostadsbrist i stora delar av landet och situationen i de större städerna börjar närma sig kritiska nivåer. Med anledning av detta har Hyresgästföreningen tagit fram ett oberoende forsknings- och kunskapsprojekt under namnet Delegation Bostad 2030, i syfte att hitta nya politiska lösningar och lyfta bostadsfrågan i det offentliga samtalet.

-För köpstarka finns det två alternativ, bostadsrätt eller dyr nyproduktion, men det finns inget alternativ för normalinkomsttagare, trots ett relativt högt bostadsbyggande. Vi är i ett läge när det är bostadsöverskott och bostadsbrist samtidigt och många har svårt att efterfråga dyr nyproduktion av hyresrätter. Det är inte en rimlig ordning, säger Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen.

-Politiken behöver ta tydligare initiativ för att hitta hållbara och rimliga lösningar och vi vill med denna delegation bidra till att öka deras möjligheter och kunskap för att kunna göra detta.

Delegation Bostad 2030 leds av Anders Sundström och kommer att arbeta fram till valet 2018. Delegationen kommer löpande att ta fram rapporter och underlag för en kunskapsbaserad bostadspolitik, i syfte att lyfta bostadsfrågan och möjliggöra politiska lösningar på bostadsbristen.

Här kan du läsa mer om Delegation Bostad 2030