10 råd för en tryggare bostadssituation

Hundratusentals svenskar saknar en egen bostad. Bristen leder till trångboddhet, att många unga tvingas bo kvar hemma, i tredjehand eller hyra svart. Dessutom kan rädslan att förlora sitt boende göra att många drar sig för att påtala brister eller flytta, trots att man vantrivs. Så ska det inte behöva vara! Här har vi samlat några råd till dig som bor under otrygga förhållanden.

1. Sök bostad aktivt

Finns det en bostadsförmedling i din kommun? Skriv in dig där och sök aktivt. Nätverket Jagvillhabostad.nu ger på sin sajt flera bra tips på hur du kan gå tillväga för att öka dina chanser att hitta en bostad. Klicka här för att komma till Jagvillhabostad.nu.

2. Betala hyran i tid

Har du väl fått ett förstahandskontrakt ska det my­cket till för att du ska förlora det. Men en grund­förutsättning som är viktig är att betala hyran i tid. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst.

3. Skaffa hemförsäkring

Innan olyckan är ett faktum, se till att skaffa en hem­försäkring, den ger en grundtrygghet. Som medlem i Hyresgästföreningen kan du få rabatt på hemförsäkring. Klicka här för att läsa mer om dina förmåner som medlem.

4. Skriv ett andrahandskontrakt

Även om du hyr av eller hyr ut till en god vän kan det vara bra att ha ett kontrakt där hyresnivån och villko­ren tydligt framgår för att undvika missförstånd. Ob­servera att hyresvärden eller bostadsrättsföreningen alltid måste ge sitt tillstånd för att få hyra eller hyra ut i andra hand. Om du hyr ut i andra hand, kom också ihåg att det alltid är du som är skyldig att se till att hyran är betald till hyresvärden. Klicka här för att ladda ned en mall för andrahandskontrakt och andra viktiga blanketter.

5. Se upp för ockerhyra

Misstänker du att din värd begär en oskäligt hög hyra kan du få den prövad i hyresnämnden. Observera att vad som är skälig hyra är olika för hyresrätter och bostadsrätter. Om du är medlem kan du få hjälp och stöd av Hyresgästföreningen. Klicka här för att mejla din fråga eller ring 0771- 443 443 för att få stöd och råd.

6. Undvik att ta ut ockerhyra

Enligt svensk hyreslagstiftning får man inte ta ut en högre hyra än vad bruksvärdet tillåter. Hyr du ut en hyresrätt i andra hand får du inte ta ut mer än vad du själv betalar i månadshyra. Är den däremot fullt möblerad kan du lägga till upp till 10 procent på hyran. Klicka här för att få mer information om andrahandsuthyrning 

7. Inflytande vid ombyggnad

Som hyresgäst har du rätt till information och in­flytande över vad som ska göras i din lägenhet. Hyresvärden behöver ditt godkännande för all om­byggnad som ger rätt att höja hyran. Klicka här för att läsa mer om inflytande vid om byggnad och renovering.

8. Sök bostadsbidrag

Har du svårt att få pengarna att räcka till hyran? Då kan du vända dig till Försäkringskassan och ansöka om bostadsbidrag men var försiktig så du inte blir återbetalningsskyldig. Klicka här för att läsa Försäkringskassans information om bostadsbidrag.

9. Bli medlem i Hyresgästföreningen

Som medlem i hyresgästföreningen kan du få juridiskt stöd om du hamnar i en tvist med hyresvärden. Som medlem kan du ta del av en rad andra förmåner, exempelvis rabatterade biobiljetter samt månadstid­ningen Hem & Hyra. Klicka här för att bli medlem

10. Engagera dig i bostadsfrågan

Tröttnat på bostadsbristen, för höga hyror och vill bidra till ett bättre boende och ett hållbart samhälle? Välkommen att engagera dig inom Hyresgästförenin­gen kring den fråga du brinner för.   klicka här för att bli aktiv och få tips om hur du påverka.

Bli medlem nu, från 80 kronor i månaden