Vi söker framtidens ledare

Är du medlem i Hyresgästföreningen, ung vuxen och intresserad av att gå en utbildning i ledarskap under fem veckoslut tillsammans med likasinnade? Utbildningen pågår under hösten 2016 (två helger) och våren 2017 (tre helger). Däremellan kommer du att få lite uppgifter att lösa på egen hand och tillsammans med en kurskamrat.

Skicka in ett CV bestående av dina erfarenheter och kompetenser. Det kan till exempel vara hur du vuxit upp, erfarenheter från din skolgång, föreningar du är aktiv i, eller jobb du haft. Har du tidigare erfarenhet av ledarskap så kan du berätta kort om det. Berätta varför du vill gå den här utbildningen. Försök att hålla dig inom två A4 sidor.

Skicka ansökan till silla.odhnoff@hyresgastforeningen.se senast den 11 juni 2016.

Kursen består av fem utbildningstillfällen

Vid träff ett talar vi om det idébärande ledarskapet, om ledarskap i rörelse. Du får träffa Marie Linder som är förbundsordförande i Hyresgästföreningen och prata ledarskap.  

Vid träff två lär vi oss om människans drivkrafter och hur vi som ledare ska ta vara på vår egen och andras motivation. 

Vid träff tre vänder vi ut och in på tankar kring kommunikation, folkbildning, lärprocesser i grupp, sociala medier och andra medier.

Vid träff fyra lär vi oss mer om bostadspolitik. Sen blir det träning på att skriva debattartiklar och uppträda i TV och radio.

Vid femte och sista träffen lär vi oss mer om mångfald, normkritiskt ledarskap och pratar om hur vi blir en inkluderande rörelse.

Du får lägga fram din examensuppgift som är en presentation av din ledarskapsfilosofi. Den kan vara i form av en muntlig berättelse, en gestaltning i teaterform, en film eller en skriven presentation.

Under utbildningen kommer vi att hitta en mentor till dig utifrån dina intresseområden i Hyresgästföreningen. Vi har inget krav på dig att du ska vilja ha ett förtroendeuppdrag eller göra en aktiv insats för föreningen när du är klar. Men om vill det ska vi försöka hjälpa dig att hitta en spännande uppgift. 

Välkommen med din ansökan!

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.