Så går hyresförhandlingarna

Hittills har 160 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar på i snitt 1,96%. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 2,77% i hyreshöjningar. Tack vare Hyresgästföreningens förhandlingsarbete har kraven tryckts ner till överenskommelser på 0,56 procent i genomsnitt. Det bästa resultatet på många år.

 - Det ser ut att bli de lägsta hyreshöjningarna på tio år, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Inför årets hyresförhandingar analyserade Hyresgästföreningen noga analyserat den svenska samhällsekonomin. Vi genomförde även en riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi. Slutsatsen? Det har förmodligen aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större.

Det finns därför all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar.

- För hyresgästernas är det goda nyheter att förhandlingsöverenskommelserna ligger på så pass rimliga nivåer, säger Erik ElmgrenBild på Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren.

- Det bekräftar dessutom bara vår bild av läget - att det är extremt låga höjningar eller inga höjningar alls för 2016 som gäller. Det är dags för landets hyresgäster att få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna.

- I år fokuserar vi särskilt på förvaltningskvalitet i våra diskussioner med fastighetsägarna, det finns stora variationer mellan bolagen enligt undersökningar vi har gjort. Hur fastighetsägaren sköter om sitt hus är något som hyresgäster genom alla år satt ett väldigt högt värde på och den vardagliga förvaltningen utgör en viktig del i många hyresgästers upplevda trygghet och trivsel, säger Erik Elmgren.

- Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 110 miljarder kronor i hyra varje år. Två procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt två miljarder kronor. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför stor samhällsekonomisk betydelse, säger Erik Elmgren.

Så här ser sammanställningen ut av de yrkanden och överenskommelser som gjorts fram till 14 januari:

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 160
Antal lägenheter med yrkande 517 740
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,96%
Antal företag med överenskommen hyra 136
Antal lgh med överenskommen hyra 423 147 
Vägd hyresförändring för dessa 0,56%
Tvister 22
Privata
Antal företag med yrkande 171
Antal lägenheter med yrkande 252 847
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,06%
Antal företag med överenskommen hyra 92
Antal lgh med överenskommen hyra 74048
Vägd hyresförändring för dessa 0,56%