Rörligheten högre i hyresrätten - ny rapport från Hyresgästföreningen

På onsdagen presenterade Hyresgästföreningen en rapport med nya siffror om rörligheten i bostadsbeståndet. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden påstås vara en nyckelfaktor för att lösa bostadsbristen. Begreppet används flitigt i den politiska debatten men fakta kring hur stor rörligheten är, eller bör vara, uppges sällan. I rapporten presenterar Maria Brandén, forskare på Stockholms och Linköpings universitet, och konsultföretaget Ramböll hur rörligheten på den svenska bostadsmarknaden faktiskt ser ut.

Av rapporten kan man dra tre intressanta slutsatser. 

  • Rörligheten på bostadsmarknaden är större inom det hyrda beståndet än inom det ägda under samtliga år mellan 1999 och 2012. År 2012 låg rörligheten på 22 procent för boende i hyresbeståndet jämfört med nio procent i det ägda. I snitt låg rörligheten 13 procentenheter högre för boende inom det hyrda beståndet än inom det ägda under hela perioden.
  • Rörligheten bland boende i det hyrda beståndet är alltid högre än i det ägda oavsett var i landet man bor, inkomst eller utbildningsnivå. Det är samma tendens vi ser internationellt.
  • Rörligheten inom det hyrda beståndet är högst bland dem med lägst inkomster och dem med högst inkomster.

Trots en betydande sänkning av fastighetsskatten, avskaffande av gåvo- och förmögenhetsbeskattningen, införandet av ROT-avdrag och införandet av presumtionshyror i nyproduktion av hyresrätter har rörligheten varit stabil.

Läs mer om rapporten, se seminariet där den presenterades samt ladda hem rapporten här.