Rekordmånga motioner till förbundsstämman

När motionstiden till förbundsstämman i juni har gått ut kan Hyresgästföreningen räkna in 90 motioner. Det är betydligt fler än inför de tidigare stämmorna, och ett sundhetstecken, anser förbundsordförande Marie Linder: - Det visar att våra medlemmar vill vara med och påverka, och det är bra! Så ska det vara i en demokratisk förening som vår.

Den 17 - 19 juni i håller Hyresgästföreningen sin förbundsstämma. Vid stämman ska man ta ställning till de motioner som kommit in, och den här gången är det rekordmånga: 90 stycken.

Innehållet i motionerna varierar, och handlar om allt från stadgeändringar till varumärke till hemsidor och bruksvärde. Arbetet att förbereda stämman för att behandla motionerna är redan igång.

-  Vi har redan börjat fördelat de inkomna motionerna på de personer som ska ansvara för beredningen, konstaterar Robert Rohammar, ledningsassistent på Hyresgästföreningen. Nu läser vi igenom motionerna och anpassar utlåtandena utifrån förbundsstyrelsens medskick.

Förbundsstämman kommer under de två dagar man sammanträder att fatta beslut om varje motion. Samtidigt ska man ta ställning i andra viktiga frågor, och i många fall går motioner och förslag in i varandra. Under stämman kommer man att hantera motionerna ämnesvis, tillsammans med framtidsförslagen.

Ombuden har 90 motioner att ta ställning till, och eftersom stämman är digital kommer inget papper att användas - till motionerna.