Myter på bostadsmarknaden- Provläsning ur Hyresgästen

Hyresgästen är tidningen för Hyresgästföreningens förtroendevalda och anställda, här ges stöd och tips om Hyresgästföreningens verksamhet. I nya numret av tidningen genomskådas fem myter om bostadsmarknaden. Här får du provläsa reportaget ur tidningen. Vill du ha tidningen som prenumerant? Bli förtroendevald i Hyresgästföreningen!

Visst går det att lösa bostadsbristen! En del politiker och andra debattörer strör myter omkring sig, myter som de sedan gör till hinder för att lösa bostadskrisen. Här får du fakta så att du kan ge svar på tal och krossa myterna.

Myt 1: Marknaden löser bostadsbristen

”Stat och kommun ska inte lägga sig i och försöka lösa bostadsbristen. De har försökt förr – och misslyckats. Problemen löser den privata marknaden mycket bättre.”

FAKTA: Marknaden har haft chansen att bygga bort bostadsbristen sedan början av 1990-talet, men har misslyckats. Just i början av 90-talet drog staten in bidragen till att finansiera bostadsbyggandet. Då sjönk antalet nybyggda villor, bostadsrätter och hyreslägenheter dramatiskt. Marknaden har inget intresse av att bygga bostäder för människor med lägre inkomster.

Bild på diagram över byggande

Myt 2: Högre hyror i nyproduktionen får fart på byggandet

”Det är klart att det inte byggs tillräckligt när hyrorna i de nybyggda lägenheterna är så låga att kalkylerna inte går ihop. Fria hyror i nyproduktionen sätter fart på byggandet.”

FAKTA: Det finns redan ”fria hyror” i nyproduktionen. Där ligger hyrorna - i princip – redan på marknadsnivåer. Presumtionshyror infördes 2006 för att göra det lättare att bygga nya hyreslägenheter. Lägenheter med presumtionshyra lyfts ur bruksvärdessystemet (förhandlingssystemet) under 15 år och kan i regel inte prövas i hyresnämnden. Presumtionshyror ligger på eller strax under marknadsnivå.

Myt 3: Investeringsbidrag hamnar bara i byggarnas fickor

”Investeringsbidragen till att bygga nya hyresrätter är meningslösa eftersom de bara hamnar i byggarnas fickor. Bidragen gör också att kostnaderna för att bygga ökar.”

FAKTA: Samma argument borde användas om villaägare och bostadsrättshavare som får subventioner i form av ränteavdrag och rot-avdrag men så låter det sällan. När det fanns investeringsbidrag som var kopplade till hyrorna minskade produktionskostnaderna, inte tvärtom.

 

Myt 4: Hyresregleringen har skapat den stora bostadsbristen

”Hyresregleringen i Sverige har skapat många problem: rekordlånga bostadsköer, svarthandel och ombildningar. Hyresregleringen från andra världskriget kan inte lösa dagens problem.”

FAKTA: Många debattörer använder ogenerat begreppet ”hyresreglering” för att antyda att Sverige fortfarande har en statlig hyresreglering. Fel. Hyresregleringen avskaffades redan 1974 – för 42 år sedan! Sverige har i dag en modell med förhandlade hyror, bruksvärdessystemet. Det bygger på förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna och sker helt utan inblandning från stat eller kommun.

Myt 5: Marknaden klarar att bygga tillräckligt med villor och bostadsrätter

”Titta bara på den del av marknaden där de fria marknadskrafterna råder – där byggs det rejält och där finns inga köer! Samma sak skulle inträffa om hyrorna släpptes fria.”

FAKTA: Trots fri prissättning för villor och bostadsrätter byggs det inte tillräckligt av dem. Eftersom nybyggda hyreslägenheter redan ligger på marknadsnivåer (se ”Myt 2”) är det osannolikt att marknadshyror skulle få fart på byggandet av hyresrätter.

Text: Johan Klintberger.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.