Otillräcklig bostadssatsning i regeringens budget

Idag presenterade regeringen budgeten för nästa år. 55 miljoner satsas på regelförenklingar och kompetenshöjande åtgärder inom bostadsområdet och det är bra. Men fortfarande saknas till exempel större satsningar på hållbarhet i miljonprogramsområdena och förslag om att justera den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer.

Sverige har ett av de mest generösa systemen inom EU för stöd till det ägda boendet. Problemet är att det sker på det hyrda boendets bekostnad. Det ägda boendet har fram till idag fått nästan 40 miljarder per år genom rot-avdrag och ränteavdrag. Hyresrätten får noll kronor.

-Det är varken en rimlig eller särskilt rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Hyresrätten är i dag missgynnad skattemässigt och det behöver åtgärdas, säger Mariell Juhlin, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

-Regeringen måste ta tag i de stora skattefrågorna och det behövs investeringar för att få fram fler bostäder. Det kan göras investeringar i välfärd, arbetsmarknad och infrastruktur men har människor ingenstans att bo i närheten av sitt arbete så utvecklas inte samhället i den takt det skulle kunna, säger Mariell Juhlin.

-Sveriges politiker behöver visa att bostadspolitiken är en angelägenhet för hela samhället och över partigränser. Bostadsministern borde återuppta de bostadspolitiska samtal som hölls i våras och fokusera på blocköverskridanden överenskommelser. Alla partier måste vara med och ta ansvar, säger Mariell Juhlin.

Byggandet av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster måste öka. Då krävs en massiv satsning på hyresrätter med rimliga hyror. Ett steg i den riktningen borde vara att samtliga större infrastruktursatsningar kopplas till krav på byggande av bostäder, inte minst hyresrätter.

Nyheter om bostadspolitik i hela Sverige