Oansvarigt av Fastighetsägarna att ställa 43 000 hushåll till svars

Fastighetsägarna i Göteborg har strandat hyresförhandlingarna för drygt 43 000 lägenheter i Göteborg. Bland de större fastighetsägare som står bakom strandningen hör bland andra Wallenstam, Stena Fastigheter, Ivar Kjellberg och Ernst Rosén. I en debattartikel i Dagens Samhälle kritiserar Hyresgästföreningens förhandlingschef Fastighetsägarna för att inte ta sitt ansvar utan istället använda situationen för en ideologisk strid med sikte på ett annat förhandlingssystem.

Bild på Erik Elmgren, Hyresgästföreningens förhandligschefHyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren skriver:

"Dagens förhandlingssystem är rationellt både för hyresgäster och fastighetsägare och kombinerar ett starkt konsumentinflytande med att fastighetsägaren får avkastning på sin verksamhet.

Det är dessutom ett system utan statlig inblandning där parterna förväntas ta gemensamt ansvar. När nu Fastighetsägarna väljer att inte ta detta ansvar av rent ideologiska skäl så ökar naturligtvis sannolikheten för ökad inblandning från staten. Inte minst konsumentskyddet kommer behöva regleras oavsett system."

Genom att inte ta sitt ansvar och dessutom använda agerandet för att driva krav om ett förändrat förhandlingssystem ökar risken för statlig inblandning i hyresförhandlingarna. Är det vad Fastighetsägarna vill?