Nya hyresöverenskommelser

Det tecknas nya hyresöverenskommelser löpande och till dags dato är nya hyror för knappt 800 000 lägenheter klara. Snitthöjningen är lägsta på tio år och det goda ekonomiska läget för hyresfastigheter avspeglas i moderata höjningar av hyrorna.

Både  Svenska Bostadsfonden och IPD Svenskt Fastighetsindex visar på god lönsamhete i fastighetsbranschen. Förmodligen har det aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större. Det finns därför all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar. Stockholm ligger på topp fyra i världen vad gäller avkastning på fastigheter. Endast Dublin, San Fransisco och London ligger högre.

-Det här bekräftar vår bild att fastighetsbranschen är mycket lönsam. Att äga och förvalta bostadsfastigheter ger en mycket god avkastning till låg risk, vilket både totalavkastningsnivå och värdestegring ger uttryck för, säger Margareta Björkvald, fastighetsekonom och utredare på Hyresgästföreningen.

-En anledning är den stabilitet  som hyressättningssystemet bidrar med i form av förhandlingar som baseras på kostnadsutveckling och bruksvärde. Stabiliteten i hyresutvecklingen medger en stor förutsägbarhet på intäktssidan vilket gör att man som investerare kan undvika oväntade och kraftiga prissvängningar, säger Margareta Björkvald.

Förhandlingarna fortsätter och nya överenskommelser om hyror skrivs varje vecka över hela landet.

- Hyresförhandlingarna löper på bra på de flesta håll och även om vi har olika ingångsvärden i förhandlingarna hittar vi lösningar som fungerar såväl för hyresgästerna som för hyresvärdarna, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren.

- Att vi fortsätter sluta avtal hela tiden visar på ett tydligt sätt att hyressättningssystemet fungerar och ger ekonomisk trygghet för hyresgästerna, säger Erik Elmgren.

 

Sammanställning av tecknade hyresavtal fram till 19 februari.

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 208
Antal lägenheter med yrkande 597 270
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,93%
Antal företag med överenskommen hyra 198
Antal lgh med överenskommen hyra 582 101
Vägd hyresförändring för dessa 0,59%
Tvister 26
Privata
Antal företag med yrkande 196
Antal lägenheter med yrkande 287 553
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,93%
Antal företag med överenskommen hyra 145
Antal lgh med överenskommen hyra 180 549
Vägd hyresförändring för dessa 0,64%

 

 

.