Hyresgästföreningens framtidsprogram

Under ett års tid har förtroendevalda, medlemmar, allmänhet, forskare och andra experter arbetat med ett omfattande framtidsarbete för Hyresgästföreningen. På förbundsstämman 17-19 juni 2016 antogs framtidsprogrammet i sin helhet. Syftet är att anpassa vår organisation och våra arbetssätt till den nya tidens krav.

Inte på femtio år har Hyresgästföreningen haft en viktigare roll. Utmaningarna på bostadsmarknaden är stora. Till exempel behöver det byggas fler hyresrätter, renoveringar som gör att många inte har råd att bo kvar efter hyreshöjningar måste försvinna och trångboddheten måste åtgärdas.

Omslagsbilden från FramtidsprogrammetFör att bemöta de många utmaningarna har Hyresgästföreningen tagit fram ett framtidsprogram där vi tar ut kursen mot framtiden med en tydlig värdegrund och en rad förslag på hur vi ska utveckla oss till en mer närvarande, öppen och ännu starkare folkrörelse. Samtidigt ska vi etablera föreningen som en bredare och mer betydelsefull samhällsaktör.

Hundratals personer från hela organisationen har på ett eller annat sätt deltagit i utvecklingsarbetet. Det är ett omfattande dokument som innehåller många olika områden där vi ska utveckla oss för att fortsätta vara relevanta och ansvarsfulla medspelare på den svenska bostadsmarknaden. Programmets olika delar:

  • Vision och verksamhetsidé
  • Arenan Hemmet
  • Ny inriktning för Hyresgästföreningen
  • Bostadspolitisk vägvisare
  • Agenda 2022 och värdegrund

Här kan du ta del av hela Framtidsprogrammet
Vill du läsa kortversionen på 10 minuter så hittar du den här.

 

 

Under hösten sänder vi en rad korta ”tv-program” här på vår webb och på vår YouTube-kanal. Vi kallar serien för Framtidsprogrammet där vi tar upp aktuella frågor som blir viktiga i framtidens bostadsbyggande och boendet i stort. Programledare är Vanna Rosenberg. Första avsnittet ser du här på sidan.