Hyresgästföreningen välkomnar investeringsstöd

Idag har regeringen fattat beslut om investeringsstöd för att öka byggandet av hyreslägenheter med rimliga hyror. Hyresgästföreningen välkomnar att beslutet äntligen är fattat. - Stödet kommer att få positiv effekt. Det kan bidra till att öka byggtakten, håller nere hyresnivåerna i nyproduktion och ge fler människor möjlighet att skapa sig ett hem för sig själv och sin familj, var i landet de än bor, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen välkomnar stödet! Vi ser att det kan ge en bra skjuts på byggandet av hyreslägenheter med rimliga hyror – vilket är vad som behövs på bostadsmarknaden idag. Vi ser också att utformningen av stödet kan hjälpa hyresrätten att konkurrera på bättre villkor i de områden där konkurrensen om marken är stor och priserna därför högre.

Vi kräver fortfarande en skattereform som justerar den skattemässiga obalansen som råder mellan olika upplåtelseformer idag. Idag kan till exempel den som äger sin bostad göra ränteavdrag och utnyttja rotavdraget vid renoveringar. Dessutom väljer många kommuner att plocka ut pengar – hyror som hyresgästerna betalt - ur de allmännyttiga bolagen för att finansiera annan kommunal verksamhet. Resultatet är att den som bor i hyresrätt betalar mycket mer i skatt än den som bor i en ägd bostad. Det här förhållandet måste regeringen se över! I väntan på den skattereformen är det bra med ett investeringsstöd för att öka antalet hyresrätter.